Дърво - се добива в:


Зърно - се добива в:
Камък - се добива в:
Злато – се добива в:


Желязо - се добива в:


Черните перли са по-специален ресурс, за който има отделно описание.

Факторите, от които зависи бързината при добив на ресурси, са:

  • 1. Особености на расата. Бонусът за раса се отразява в първоначалните параметри, които имат сградите на различните раси. Тоест, добивните сгради на различните раси имат различна първоначално зададена бързина на добив.
  • 2. Бонус при добив според терена на района:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. В селищата ресурсите се добиват по-бързо - бонус селище +30%
  • 4. В кариерата всички добивни предприятия имат бонус към добива - бонус на Рудника +100%
  • 5. Бонуси за куест
  • 6. Бонуси за Специализации и Наука
  • 7.Капацитет на находището. Всяко находище на камък, желязо, злато и всяко житно поле имат ограничен капацитет. След като този капацитет се изчерпа, скоростта на добива в предприятието, построено на негова база, пада до 1/час. За да върнете скоростта до предишното равнище трябва да съборите сградата на предприятието и да построите сградата Чаша на изобилието, която възстановява ресурсите в находището. Когато Чашата възстанови ресурсите, сградата се самоунищожава и Вие можете отново да построите добивно предприятие върху възстановения парцел.


Бонусите 2-7 се виждат, когато в съответната сграда поставите курсора върху цифрата за добив.


За да видите кои сгради в момента поддържат бързината на ресурсния добив във владенията, влезте в Централната сграда и поставете курсора върху цифрата за добив.Ресурсите се добиват и съхраняват в същите владения, в които или от които е построена сградата, произвеждаща дадения ресурс. Ако количеството на съхранявания във владенията ресурс стигне складовия лимит, добивът на ресурси се прекратява. В града могат да се съхраняват и ресурси свръх лимита, но тогава излишъците от ресурси се разхищават. Колкото са по-големи тези количества, толкова по-бързо се разхищават. Загубите на час от разхищение са 1% от ресурсите, останали извън склад.
НАПРИМЕР: На картинката се вижда как златото отива за войската, а междувременно излишъците, за които не е имало място в складовите помещения, се разхищават.

Складовите лимити зависят както от броя, така и от нивото на Складовете и Централната сграда на владенията.
Заделянето и преразпределянето на местата за ресурси в складовете става с помощта на графичната пита в Централната сграда. Може да се регулира само свободното място в складовете, т.е. ако искате да намалите заетото място, плъзгачът няма да ви го позволи.

Ако повече от 999 999 999 ресурса от същия тип попаднат във владение, тогава допълнителните ресурси незабавно ще изгорят без предупреждение. Кражбата на ресурси може да бъде намалена със 100%.