Дърво - се добива в:


Зърно - се добива в:
Камък - се добива в:
Злато – се добива в:


Желязо - се добива в:


Черните перли са по-специален ресурс, за който има отделно описание.

Факторите, от които зависи бързината при добив на ресурси, са:

  • 1. Особености на расата. Бонусът за раса се отразява в първоначалните параметри, които имат сградите на различните раси. Тоест, добивните сгради на различните раси имат различна първоначално зададена бързина на добив.
  • 2. Бонус при добив според терена на района:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. В селищата ресурсите се добиват по-бързо - бонус селище +30%
  • 4. В кариерата всички добивни предприятия имат бонус към добива - бонус на Рудника +100%
  • 5. Бонуси за куест
  • 6. Бонуси за Специализации и Наука
  • 7.Капацитет на находището. Всяко находище на камък, желязо, злато и всяко житно поле имат ограничен капацитет. След като този капацитет се изчерпа, скоростта на добива в предприятието, построено на негова база, пада до 1/час. За да върнете скоростта до предишното равнище трябва да съборите сградата на предприятието и да построите сградата Чаша на изобилието, която възстановява ресурсите в находището. Когато Чашата възстанови ресурсите, сградата се самоунищожава и Вие можете отново да построите добивно предприятие върху възстановения парцел.


Бонусите 2-7 се виждат, когато в съответната сграда поставите курсора върху цифрата за добив.


За да видите кои сгради в момента поддържат бързината на ресурсния добив във владенията, влезте в Централната сграда и поставете курсора върху цифрата за добив.Ресурсите се добиват и съхраняват в същите владения, в които или от които е построена сградата, произвеждаща дадения ресурс. Ако количеството на съхранявания във владенията ресурс стигне складовия лимит, добивът на ресурси се прекратява. В града могат да се съхраняват и ресурси свръх лимита, но тогава излишъците от ресурси се разхищават. Колкото са по-големи тези количества, толкова по-бързо се разхищават. Загубите на час от разхищение са 1% от ресурсите, останали извън склад.
НАПРИМЕР: На картинката се вижда как златото отива за войската, а междувременно излишъците, за които не е имало място в складовите помещения, се разхищават.

Складовите лимити зависят както от броя, така и от нивото на Складовете и Централната сграда на владенията.
Заделянето и преразпределянето на местата за ресурси в складовете става с помощта на графичната пита в Централната сграда. Може да се регулира само свободното място в складовете, т.е. ако искате да намалите заетото място, плъзгачът няма да ви го позволи.