Катапулта е боен юнит от специален тип, който позволява Ви да разрушавате сгради в обсадени Външни владения.Вие можете да построите катапулта и да посочете координати за инсталирането в сграда Работилница. При това в посоченото поле ще се изпрати мисията Инсталиране на катапулта. Времето на инсталиране е 1 час.

Обсада#

След инсталирането на катапулта Вие можете да зачинате да разрушавате сгради на противника Ви. Кликнете върху гоблина във владението Катапулта, изберете координати на целта, посочете тип на сграда и кликнете върху "Почнете обсада". Първият изстрел ще бъде изпълнен мигновено, след това ще се гърми 1 път за 3 часа. Ако във владението има повече от една сграда, случайната сграда ще бъде разрушена. Всеки изстрел разрушава 1 нови на сграда. Обсегът на изстрели е 1 кралство.

Катапултата може да гърми по вътрешни сгради е сгради в селища на външните владение: рудници (дори при затворен тунел), езера, кланови замъци, граали. Вие можете да премахнете обсада и да смените целта във всеки момент, но броячът на изстрели няма да рестартира.

Разрушаване на катапулта#

По време и след инсталирането на катапулта Вие можете да я премахнете с помощта на мисия "Разрушете катапулта".
Ако кланът изгуби Кланов замък, къде има инсталирана катапулта, тя се прехвърля на новия притежател на кланов замък. При това обсадата, която почна преди, анулира се по автоматичен начин.
Ако Работилницата с катапулта е разрушена, катапулта е уничтожена. Ако при това катапултата е в мисия или тя е вече на позицията, тя остана невредима.