Специализации#

Играчът може да направи само една специализация. Тоест, Вие трябва да изберете в каква насока ще се развивате.
ВНИМАНИЕ! Изборът на втора специализация отменя първата..
След като изучите специализацията, ще получите съответния бадж, който ще се появи във всички Ваши владения. Всяка специализация Ви дава бонус в съответната област.

Специализация Търговец. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
намалява пазарния данък , %: 2 5 9
увеличава приходите от дюкяните : 0.01 0.02 0.03


Специализация Клирик. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
увеличава % на възкръсналите в сградата Възкресителница с (%): 1 3 5
Намалява времето за подготовка на Лечители с %: 50 60 70


Специализация Миньор. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
увеличава добива на желязо в мините (%): 20 40 60
увеличава добива на камък в каменоломните (%): 20 40 60
увеличава добива на злато в Находищата (%): 20 40 60

За да видите бонуса за специализацията Миньор, влезте в мината, каменоломната или Находището и поставете курсора върху цифрата на добива.

Специализация Благодетел. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
Увеличава капацитета на жилищата с : 25 5075
Увеличава прираста на населението в жилищата с човека/час: 81216


Специализация Архитект. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
Намалява времето за строителство, подобряване и ремонт на сградите с %: 506580


Специализация Защитник. 1 ниво 2 ниво 3 ниво
Увеличава нападателната сила на обикновените кули с %: 50 75 100
Увеличава загубите на противника, причинени от укрепленията, с х войски : 10 20 30
Увеличава защитната сила на укрепленията по отношение на гарнизона с : 1 2 3