Външни владения, където Централната сграда добива специалния ресурс Черните перли. Езерата имат ограничен живот, информация за който можете да видите вътре в Централната сграда или върху самата сграда.


В Соленото езеро няма нито порта, нито тунел, затова владенията могат да бъдат нападнати всеки един момент.

Във владенията има 4 парцела върху летящия остров, където могат да се построят Защитни и други сгради. Могат да се строят също и селища, както в града.