Ниво
КапацитетКристали
1 200 200 200 0 0 3000
2 400 600 800 0 0 6000
3 800 1800 2000 0 0 9000
4 2500 5000 5000 500 0 18000
5 5000 10000 10000 1500 0 36000
6 10000 20000 20000 2500 15 72000
7 20000 35000 35000 3000 30 144000

8

200 000

350 000

350 000

60 000

150

300 000

За да търгувате с ресурси на пазара трябва:

  • да изучите науката Пазар
  • да построите сграда Пазар
  • да създадете сградата Гилдията на търговците. (Търговци Ви трябват за да купувате ресурси. Ресурси можете да продавате и без да имате търговци)

На пазара можете да купувате различни ресурси срещу злато или да продавате свои ресурси на другите играчи.
С командата Обмен в менюто можете да размените ресурсите си без да губите време, но курсът ще е по-висок.
С командата Аукцион в менюто можете да купувате Черни перли.

Когато продавате ресурси, можете да променяте цената на лота и да намалявате количеството на ресурсите в него. Ако искате да увеличите количеството в лота - извадете нов лот със същата цена и ресурсите със съответните параметри ще се добавят в лота.
Когато купувате, не е задължително да купувате цял лот, можете да купите само част от лот.

Играчът не може да разменя на пазара в момент, когато е атакуван с цел грабеж. Пазарът и аукционът обаче ще продължат да работят.
Ресурсите на пазара, както и ресурсите в складовете, могат да Ви бъдат откраднати при нападение.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък