Могат да се изпращат следните бойни мисии:


Бойни мисии от кралството се изпращат, като кликнете върху дадено владение от кралството.


След изпращането на мисията нейното предвижване може да се види от бутона на Мисията. За да видите състава на армията, посочете с мишката типа мисия (например, думата «Грабеж»)

Ако ви атакуват, бутонът на мисията ще стане червен (при затворена порта това е невъзможно).

Отзоваване на мисия
Бойните мисии могат да се отзоват, докато не са стигнали прекалено близо до целта.
За да ги отзовете, отворете реда на мисията, като кликнете върху него. И в отворилия се прозорец кликнете върху кръстчето вдясно от войските.
Възможността да отзовете мисията минута преди тя да стигне до целта се блокира.

Лимит на атаките
През едно денонощие срещу едно владение могат да се предприемат не повече от 2 атаки.
Съвместната атака на войски от различни градове на един играч се смята за 1 атака.

Почивка на войските
След като войските са се преместили от едно владение в друго или са се върнали от мисия, те се нуждаят от една минута почивка.
През това време те не могат да се местят на нова мисия или в убежище. Но това не им пречи да влизат в бой.

Прозорец „изпращане на войски”:
Награда за отряда
Колкото по-малка скорост за преместване е избрана, толкова по-евтина е мисията.
При изпращането на мисия възнаграждението за отряда е равно на надницата му по съответния коефициент, зависещ от скоростта на предвижване на мисията натам и обратно.
Награда за отряда = надницата на 1 юнит * брой юнити * продължителност на похода * коефициент от забавяне

Минимална продължителност на мисията - 15 минути в едната посока.


Мисии, стигащи за 1 секунда
ВЪПРОС: как се различават мисии, които стигат за една секунда?
ОТГОВОР: според времето на изпращането им(формирането на мисията).
ВЪПРОС: а ако е имало отзоваване на мисията?
ОТГОВОР: също според времето на изпращане (формиране на мисията).

ВЪПРОС: Какво ще се случи по-рано: възкресяване на войските във Възкресителницата или бой, ако събитията трябва да се случат в един и същ момент?
ОТГОВОР: Първо ще има бой, а след това възкресяване на войските във Възкресителницата

Атака срещу нецелево владение.

ВЪПРОС: Ако играчът атакува едно владение, но то изчезва и на неговото място възниква друго - дали атаката ще се извърши?
ОТГОВОР: Да. Също така, ако играчът атакува владението, което сменя притежателя си, - атаката ще се извърши, независимо от званието на защитника. Затова се препоръчва да шпионирате атакуваното владение преди пристигането на войските.

Виж също БОЙ.