Съюз е възможност да изпращате помагачи и да предприемате Съвместна атака.
Съюзният статус се проверява само в момента на иницииране на дадена мисия.

За сключване на съюз е необходимо:

  • да се изучи науката Дипломация
  • да се построи сградата Дипломатически корпус
  • да се предложи съюз на даден играч и да се изчака той да приеме поканата или да се приеме покана от друг играч.

Съюз се сключва веднага след приемането на поканата. При разтрогване на съюза той е със статут "Разтрогване" още едно денонощие. Разтрогването не може да се отмени.
На Съюзника може да се даде или да не се даде възможност да вижда и да влиза във Вашите владения, а също да му се даде или не му се даде възможност да вижда Вашите мисии.
В съюз могат да членуват до 5 човека.
Максималният брой съюзници зависи от нивото на науката Дипломация.