Новият герой от 1 ниво е изучил три основни навика до 1 ниво.
Колкото повече израства героят, толкова по-достъпни стават за него по 2 навика за разпределяне от всяко ниво и той може да избира кои навици да изучава по-нататък.
Навиците не могат да се изучават в условия на атака.


Навиците на героите биват два вида.
Активни навици създават заклинание в книгата на заклинанията.

Пасивни навици действат постоянно, но са неразривно свързани с героя.

Уточнение относно някои пасивни ефекти:
За да работи навик "Пленяване на души" трябва да имате достатъчно носачи за пленниците си.

Ако героят напуска дадено владение, тогава пасивният навик спира да действа.
Носител на въздействието на пасивния навик може да бъде собствен герой или владение, в което се намира героят.
Навиците на слисания герой не действат.