Всички заклинания, появили се в книгата на заклинанията от навици, имат време за подготовка след като бъдат отправени.

След отправяне на заклинание в книгата на заклинанията картинката на даденото заклинание престава да бъде активна и върху нея в отварящия се прозорец се вижда обратен таймер, отброяващ времето за подготовка на заклинанието.