Руини – това са владения на Чудовищата.
В едно кралство може да има от 1 до 7 руини, плюс 1 архируина.
От руините могат да се ограбват ресурси и Черни перли(ЧП). Количеството ЧП в руините зависи от плащанията на играчите в даден сървър. Понякога могат да се появяват руини с 0 ЧП.
Възможността да се атакуват руините се определя от Вашето звание и званието (нивото) на руините.

Част от Чудовищата периодично могат да атакуват играчите от своето ниво в своето кралство. Един и същи град не може да бъде атакуван от една и съща руина по-често от веднъж на денонощие.
Чудовищата избират цел за атака: само със същия ранг като техния.


Продължителността на живот на Руините от 1-3 ниво е от 10 до 15 дни, руините от останалите нива имат продължителността на живот от 10 до 30 дни. Руината също се разрушава след успешна атака срещу нея. И на картата почти веднага се появява нова.


Ако Чудовищата са предприели атака, върнали са се, а тяхната руина е изчезнала и на нейно място има нова, тогава Чудовищата се разотиват също, както ако там няма руина, и няма да влязат в новата.


Ако някой играч атакува руина, но тя изчезва и на нейно място се появява нова, атаката няма да се реализира. Ако при това играчът получи доклад от проучватели че в този полето има нова руина преди войските му дойдат към целта, битката ще се реализира с условие че правилата на кодекса на честта са запазени.


Агресивни руини #

В някои от руините владението защитава героят-чудовище. В такива руини начален брой на чудовища, защитаващи владението, е по-различен от техен брой в обикновени руини от същото ниво. Тези руини се наричат Агресивни.

На картата на кралството подобни владения се оцветяват в червено .


Агресивни могат да бъдат руини от 5, 6 и 7 ниво.


Героите-чудовища тръгват в атака заедно с войските-чудовища, ако в момента на тръгване на чудовищата героят се намира в руината и не е слисан.

Герой на чудовища може да попадне в Тъмницата Ви по обикновени правила.

Чудовищата могат да откупят своя герой в течение на 3 - 30 дни, дори ако родната му руина вече не съществува. Във всеки момент Вие можете да пуснете героя-чудовище от Тъмницата си. Ако към момента на връщане на героя в полето, в което е била руината му, тя вече не съществува, героят изчезва.