1.Носачи:
Имат нулева атака.
Специалният параметър на този юнит е Капацитетът, който му позволява да взима ресурси и население при обир.

Рицари#

1 ниво Прислужник
2 ниво Слуга
3 ниво Оръженосец
4 ниво . Адютант
Историческа справка:
1 ниво Прислужник
Прислужникът изпълнява най-ниско платената, тежка и често пъти опасна за живота работа. Прислужниците мъкнат провизии, строят мостове и понтони и изобщо вършат цялата черна работа в армията . Освен, че често ги застига смърт от случаен вражески меч, стрела, нокти, магии или някакво друго оръжие, голяма част от тях умират от болести, нападения на диви зверове или поради собствената си глупост. По закон всяко второ момче в селските семейства се изпраща на такава задължителна служба. Тежката физическа работа, която вършат от ранно детство, ги прави много силни. Мнозина от прислужниците са много по-силни от господарите си, и за да не вдигат бунтове и въстания, е издаден специален указ, който им забранява да се ограмотяват.

2 ниво Слуга
Слугите, подобно на прислужниците, нямат никакви права. Те също са били изтръгнати в ранно детство от родните им домове. Някои прислужници получават правото да станат слуги на високопоставени рицари, велможи, търговци и занаятчии. По-“охолният” живот им е дал възможност да се сдобият с някоя и друга дреха, лека броня лък или ризница. Мнозина от тях задигат провизии по време на походите, затова не е зле да ги държите под око.

3 ниво Оръженосец
В армейските училища се изпращат най-здравите, силни и будни деца. Там те се научават как да поддържат оръжието и доспехите си, как да коват желязо, да готвят и да се грижат за домашните животни и по-специално за пегасите. Оръженосците се грижат за поддръжката на оръжието и доспехите. Те носят отговорност за доставката на провизии и боеприпаси и освен това се грижат за конете и пегасите. Всички оръженосци са екипирани с хубава броня и ездитно или товарно животно.

Елфи#

1 ниво Джудже-носач
2 ниво Джудже-слуга
3 ниво Джудже-оръженосец
4 ниво Джудже-адютант
Историческа справка:
1 ниво Джудже-носач
Някога, когато джуджетата случайно се натъкнали на портала към света на Игнис, запечатан под столицата на елфите във вълшебните гори, те, без много да му мислят и в алчността и желанието си да получат власт над магията, счупили печатите на елфите със своето руническо оръжие и отворили портала. Така започнала “Епохата на огъня”, предсказана от древноелфийските пророци. Но елфите били подготвени. Те влезли в бой с демоните, но платили висока цена: проклятието за стохилядогодишното заточение на Тъмните елфи. Силите били тъй неравни, че елфите трябвало да отстъпят. Джуджетата били наказани за необмислената си постъпка и оттогава всяко момче в семейството е длъжно да служи на елфите докато навърши 100 години.

2 ниво Джудже-слуга
Джуджетата са същества с развито чувство за достойнство. Те приели наказанието, но се заклели никога да не вдигат оръжие в чужда битка и да не изработват оръжие за елфите. Оттеглили се да живеят вдън гори и се изолирали от външния свят. Независимо от всичко, те стриктно спазват договора за стохилядогодишното заточение. Джуджето-слуга, когато стане на възраст и овладее занаята, само си изковава броня и шлем, за да не го уцели някоя стрела.

3 ниво Джудже- оръженосец
Джуджетата-оръженосци са търговци или ковачи, те са елитът на джуджетата сред елфите. Осигуряват доставките на уникалния “Рунически разтвор”, който се прави от изумруди чрез руническа магия. Докарват джуджета-новобранци. Освен това, много внимават елфите да не им откраднат технологията на производство и да използват руните при изготвянето на оръжие. Така е повелявал древният договор за наказанието.

Демони#

1 ниво Мародер-събирач
2 ниво Мародер-гълтач
3 ниво Мародер- подпалвач
4 ниво Мародер-разрушител
Историческа справка:
1 ниво Мародер–събирач
Мародерите са опитомени от демоните потомци на Астралните змейове, които населявали астралния свят. Като си послужили с магия, демоните блокирали способността на Астралните змейове да се скриват в Астрала при най-малката опасност, хващали ги и ги унищожавали, защото ги смятали за досадни паразити, които само отмъкват храна. После, след много опити и внимателно развъждане, била селектирана породата на тези доста послушни и предани животни. Отначало им вадели зъбите от устата, за да не хапят, а под люспите им имплантирали амулети, които да блокират “скоковете” им към астрала, и постепенно им изграждали инстинкт да се нахвърлят върху полезни материали и ценни вещи . Демоните използват мародерите в армията за всякакъв вид пренасяне на товари, за обири в труднодостъпни места и други подобни дела, с каквито един уважаващ себе си демон не би си цапал ръцете.

2 ниво Мародер-гълтач
Първите опити с мародери донесли обещаващи резултати: първо, змейските люспи станали значително по-здрави и по-добре ги защитавали, второ, тризъбата им паст – тези ноктовидни зъби първоначално били смятани за неуспешна мутация– се оказала много удобна за пренасяне на голямо количество дребни неща. Когато в обора се раждало бебе-мародер с три ноктенца в устата веднага го премествали при по-добри условия, където отглеждали по-качествените животни. Нарекли ги Мародери-гълтачи , защото имали по-голяма паст от роднините си мародери-събирачи.

3 ниво Мародер-подпалвач
Демоните не мирясвали и продължавали експериментите си. Искали да развъдят специален мародерски вид за бойни цели. Но идеята се провалила напълно. Отначало вървяло добре, мародерите се научили да изригват пламъци, а кожата им се покрила с вещество, отделяно от специалните жлези на огнен саламандър, които демоните им присадили. Но понеже били доста страхливи по природа, непрекъснато се самозапалвали, изгаряли си товара и от най-малкия звук, който ги стряскал, подпалвали обора. Единственият плюс бил, че се пробудил инстинктът им за астрални скокове и мародерите-подпалвачи можели да минават през стени и препятствия, което много им помагало да опустошават вражеските складове и скривалища. Кожата им, понеже може да се възпламенява, сериозно ги защитава не само от физически атаки, но и от магии.

Тъмни елфи#

1 ниво Презрян Роф
2 ниво Роф Роб
3 ниво Товарен Роф
4 ниво Мерзък Роф
Историческа справка:
1 ниво Презрян Роф
Безкрайните лабиринти из подземните тунели на прокълнатите гори гъмжат от гоблини – Рофи, които изпълзяват под прикритието на нощта, за да крадат храна и добитък. Тъмните елфи ги хващат и ги изпращат в ковачниците, където им слагат нашийници и окови, карат ги да им да работят като слуги и роби или да им служат за живи щитове на бойното поле. Наричат ги “Презряни”, защото са хванати да крадат и Тъмните елфи се отнасят към тях като с предмети, които могат да продават и харчат без да им мигне окото.

2 ниво Роф Роб
Често пъти Тъмните елфи извършват набези в подземните селища на Рофите, откъдето се връщат с много пленници роби. Тъмните елфи са много по-снизходителни към тях и им осигуряват добра храна и подслон. Понякога ги взимат в домовете си за слуги. В армията Робите Рофи пренасят главно товари или вършат черната работа в строителството на лагери и полеви укрепления.

3 ниво Товарен Роф
Най-силните Рофи биват наричани „товарни”, защото често пъти носят товари по-големи от самите тях. По сила не отстъпват на добре заякнал възрастен мъж. Но Тъмните елфи не се боят от техни бунтове, защото Товарните Рофи са прекалено глупави. Благодарение на добрата храна и грижите, полагани за тях, те са по-силни от останалите видове Рофи.


Немъртви#

1 ниво Young Ghoul
2 ниво Skilled Ghoul
3 ниво Fast Ghoul
4 ниво Commander of Wagon Train

Чудовища#

1 ниво Малък събирач
2 ниво Среден събирач
3 ниво Гигантски събирач2.Воини:
Спрямо Стрелците са преследвачи , спрямо Конниците - жертви.

Рицари#

1 ниво Селянин
2 ниво Пиконосец
3 ниво Рицар
4 ниво Свят рицар
Историческа справка:
1 ниво Селянин
Селяните са най-многобройната пехотна единица в армията на хората. Те служат задължително 3 години в армията на негово величество, след което получават парче земя и колиба, ако оцелеят, разбира се. Селяните са въоръжени криво-ляво – кой с вили, кой с колове или някоя по-тежка пръчка с ръждиви пирони. Вместо доспехи имат на гърба си само една проста селска риза и плътни панталони. Това силно редуцира техния брой след всяка битка.

2 ниво Пиконосец
В мирно време Пиконосците са Градска стража, майстори или занаятчии. Мъжете в кралството могат да бъдат призовани в армията по всяко време, независимо че са отслужили няколко години. До 50 години Пиконосците се водят в оставка и са длъжни да държат оръжието и доспехите си в бойна готовност. Не се знае кога врагът ще почука на вратата и родината и семейството ще бъдат отново в опасност.

3 ниво Рицар
Облечени с блестящи ризници, с огромни щитове, тези воини са най-добре защитени срещу стрелите на врага. Рицарите са основната ударна сила на всяка човешка армия, която щурмува високите стени на крепостите или Градската порта! Единствено конниците на врага могат да отслабят бойните им отреди, защото се врязват в редиците им . Рицарите имат кодекс на честа, в който се заклеват. Предани са свято на църквата и божиите закони. Ако им се заповяда да опустошат село или да потушат работническо въстание, те могат да се обърнат дори срещу свои. Да загинат в бой в защита на слабите и угнетени за тях е висша чест.

Елфи#

1 ниво Елфийски стража
2 ниво Елфийски боец
3 ниво Елфийски рицар
4 ниво Капитан стражи
Историческа справка:
1 ниво Елфийски страж
Мечът е на второ място сред най-престижните оръжия на елфите. В обучението си младите елфи отделят на меча почти толкова време, колкото и на лъка. Понеже са по-ловки от хората, елфийските горски стражи са може би най-бързите сред всички пехотинци. Години наред те тренират в горите и това ги е направило силни и издръжливи, а опасните вълшебни хищници, които дебнат там, са ги превърнали в отлични бегачи на дълги разстояния.

2 ниво Елфийски боец
Елфийските стражи, които са придобили по-голям боен опит, преодоляват предразсъдъците си по отношение на бронята и се въоръжават с ризница и по-тежък меч. Това въоръжение не им пречи да се движат все така бързо, както и преди.

3 ниво Елфийски рицар
Мечоносците, които са овладели до съвършенство изкуството на меча, получават благородническия статут на “Елфийски рицар”. Той им позволява директно да си поръчват от гилдията на джуджетата рунически доспехи и дрехи, които са леки и същевременно много ефикасни срещу стрели и магии.

Демони#

1 ниво Скелет
2 ниво Боен скелет
3 ниво Огнен скелет
4 ниво Адски скелет
Историческа справка:
1 ниво Скелет
Демоните имали нужда от евтина бойна сила, която да хвърлят в битките без много угризения. Някак не върви да пращаш на смърт верните си слуги. Със съдействието на магьосници-ренегати, които практикували некромантия, демоните вкарвали изкуствени души в мъртвите тела и кости на паднали воини и така се сдобивали с глупави, но верни и кръвожадни слуги – Скелетите. По време на великата война за много кратко време били създадени стохилядните Скелетски орди. Предвождани от майсторите Некроманти, те напълно сломявали съпротивата на светлите раси със своята непрестанно растяща численост.

2 ниво Боен скелет
"И ще настъпи за елфите денят на великата скръб, и като черен мор ще минат през свещените гори възкръсналите от прахта, и ще настъпи новата ера – ерата на меча и огъня " – древно елфийско предсказание.
Скелетите, които са имали късмета да загинат с доспехи, са много по-добре защитени и имат по-добро оръжие. Но като всяко друго оръжие, то трябва да се поддържа и ремонтира, което си е скъпо. Най-трудното в цялата работа е да накараш скелета отново да облече бронята и да вземе оръжието в ръце.

3 ниво Огнен скелет
Скелетите са отлично защитени срещу стрели. Изобщо, всички оръжия, които пробождат или режат, са почти безполезни срещу тях. Магията била най-ефикасна, затова демоните си поставили за цел да намерят за скелетите си защитно средство срещу нея. След дълги търсения били разработени специални заклинания, които превръщали костите на скелетите в разтопена лава, заредена с демонска магична сила. Така друга магия не ги ловяла. Експериментът се оказал успешен. Телата на така обработените скелети постоянно бълва огън и жупел, поради което ги наричат “Огнени”. За тях вече могат да се поръчват и огнени мечове – специално магическо оръжие от най-затънтените ковачници на Игнис, от което на обикновен скелет просто биха му изгорели ръцете.

Тъмни елфи#

1 ниво Служител на сабята
2 ниво Пазител на сабята
3 ниво Майстор на сабята
4 ниво Повелител на острие

Историческа справка:
1 ниво Служител на сабята
Независимо че са били изгонени от светлите елфи отвъд вълшебните гори, Тъмните елфи са запазили традициите си. С времето те издигат на почит повече сабята, защото в пещерите е нямало как много да се упражняват в стрелба с лък. Тъмните елфи служат на култа към сабята от деца и отрано се научават да се бият и да си служат с нея.

2 ниво Пазител на сабята
Като юноша всеки служител на сабята е длъжен да премине през изпитаниие: да излезе сам срещу див хищник от прокълнатите гори в смъртоносна битка. Тези боеве често завършват със смъртта на служителя. Но онези от тях, които преминат изпитанието, гордо се наричат “Пазител на сабята”

3 ниво Майстор на сабята
Пазителите, калени в битките и на арените, придобиват с времето немалък опит. Те стават истински майстори на сабята. Майсторите на сабята са най-висшата каста сред въоръжените бойци на Тъмните елфи. На бойното поле нямат равни на себе си, а в мирно време тренират новите поколения служители.

Немъртви#

1 ниво Dead Man
2 ниво Zombie 
3 ниво Zombie Commander
4 ниво Unsterblicher Infanterist

Чудовища#

1 ниво Глинен голем
2 ниво Леден голем
3 ниво Железен голем


3. Конници:
Спрямо Воините са преследвачи , а спрямо Летящите - жертви.

Рицари#

1 ниво Лека кавалерия
2 ниво Средна кавалерия
3 ниво Тежка кавалерия
4 ниво Елитна кавалерия
Историческа справка:
1 ниво Лека кавалерия
За Леката кавалерия специално се подбират най-издръжливите и маневрени ездитни коне. Ездачите им, въоръжени с огромни секири, връхлитат със скорост и буквално разполовяват врага. Конете не могат да носят голям товар, затова доспехите им са леки. Нападения срещу пехотни колони, придружаване на търговски кервани или преследване на разбойнически банди – това са някои от задачите на Леката кавалерия към армията на Владетеля.

2 ниво Средна кавалерия
Конниците на Средната кавалерия се обучават предимно за бой “в обкръжение” от противникова пехота. Връхлитайки със скорост в редиците на противниковата войска те започват да се бият с десетима пехотинци едновременно. Тежките ризници им позволяват да се предпазят от пронизващи и режещи удари. Ездачът може да бъде победен, само ако бъде свален от коня.

3 ниво Тежка кавалерия
Тежката кавалерия е най-елитната конна войска на хората. Когато се врежат в редиците на противниковата пехота, тези бронирани ездачи и коне оставят след себе си само мъртви тела. Турнирната пика, нагодена за бойни цели, пробива всичко, що е броня - било то ризница или полево укрепление. Единствените, които могат да спрат нападащия клин на Тежката кавалерия, са летящите зверове, които откъсват ездачите от седлото и ги вдигат в небето.

Елфи#

1 ниво Млад кентавър
2 ниво Кентавър
3 ниво Боен кентавър
4 ниво Древен кентавър
Историческа справка:
1 ниво Млад кентавър
Всеки кентавър, достигнал зрялост, с гордост взима оръжие в ръка и отива да служи в редовете на елфийската армия на “освободителите”. Кентаврите са истински признателни на елфите за това, че поддържат мира между расите във Вълшебните гори.

2 ниво Кентавър
През древните векове Кентаврите живеели като самостоятелно племе и се отнасяли почти враждебно към елфите. Но когато Пегасите постепенно напуснали вълшебните гори, грифоните, за които те били любим деликатес, започнали да ловуват кентаври. Народът на сравнително малкото кентавърско племе, застрашено от изтребване и незапознато с магиите, се принудил да потърси помощ от елфите.По-опитните Кентаври, за разлика от младите, носят специални доспехи, които много затрудняват задачата на противника.

3 ниво Боен кентавър
Най-опитните и силни бойци сред кентаврите получават статута “Боен кентавър”. Обучават се на най-ефикасните начини за унищожаване на противниковата пехота. Освен това са снабдени със специални джуджешки брони и дрехи, напоени с “рунически разтвор”. Тези дрехи са почти непробиваеми за стрелите и пазят от магии.

Демони#

1 ниво Терозавър
2 ниво Твар
3 ниво Адска твар
4 ниво Плод на злото
Историческа справка:
1 ниво Терозавър
Тези безмозъчни твари населяват лавовата пустош на Игнис. Демоните успешно ги използват за смазване пехотата на противника. Хващат ги и в специални кафези ги откарват на бойното поле, където отварят кафезите и терозаврите, озверели от глад, се нахвърлят на единствената храна, която виждат пред себе си - врага.

2 ниво Твар
По-интелигентните ги взимат да се дресират и обучават. Това са предимно самците и водачите на ятата. Демоните ги учат да намират уязвимите места в доспехите на пехотинците и точно там да нанасят ударите си. Колкото и да е здрава ризницата на рицаря-пехотинец, той няма никакви шансове срещу нападенията на тези устремни и безпощадни хищници.

3 ниво Адска твар
Драконите, които живеят по вулканичните скали на пустинния Игнис, ходят на лов за твари както ходят на лов за храната си. Затова тварите възприемат всички летящи за свой естествен враг. Демоните много дълго правили опити да преодолеят страха им от нападение по въздух, но усилията им били напразни. Затова просто обработват кожата им със специална магическа смес, която поддържа постоянен пламък и по този начин летящите врагове се въздържат да им налитат.

Тъмни елфи#

1 ниво Змейски конник
2 ниво Разрушител
3 ниво Джагтърнаут
4 ниво Безсмъртен джагернаут
Историческа справка:
1 ниво Змейски конник
В прокълнатите гори не се срещат копитни животни, има само някои едри хищници и големи, тромави, слоноподобни тревопасни, но Тъмните елфи намерили изход от положението, като опитомили змейовете. Така прибавили към армията си една доста страховита кавалерия от змейски конници. Задачата на конника е да управлява змея, докато той се врязва в пехотния строй на противника и сдъвква с острите си като бръснач зъби всичко, до което може да се докопа, всявайки паника и ужас в редовете на врага.

2 ниво Разрушител
По-опитните конници могат да управляват змея само с една ръка. Така, докато яздят, и те самите могат да участват в битката и да помагат на змея си. Тези конници се наричат Разрушители. За по-добра защита змейовете на разрушителите са допълнително снабдени с броня.

3 ниво Джагтърнаут
Когато за първи път се сблъскали с рицарите, Тъмните елфи претърпели пълен разгром. Рицарите били облечени в ризници и се оказали твърде сложна плячка за зъбите на змейовете. Оттогава въоръжили конниците с копия. Змейовете много бързо се засилват, затова при челен удар копието на конника може да пробие и най-здравия щит или ризница. Наричат тези конници „Джагтърнаути” и ги използват за поразяване на елитната бронирана пехота на противника.

Немъртви#

1 ниво Dark Horseman
2 ниво Dark knight
3 ниво Knight of Darkness
4 ниво Knight of Death

Чудовища#

1 ниво Орк на уорг
2 ниво Орк-варварин
3 ниво Боен орк


4.Летящи:
Спрямо Ездачите са преследвачи, а спрямо Стрелците - жертва .

Рицари#

1 ниво Пегас
2 ниво Сребърен пегас
3 ниво Златен пегас
4 ниво Елмазен пегас
Историческа справка: Пегасите са бозайници, които снасят яйца. Те имат интелект и разпознават доброто, а при добро желание могат да различат зло в радиус от 50 ярда. Ако са предизвикани, ще нападнат същество, което приемат за зло без да се замислят. Опитоменият пегас ще се подчинава на заповедите на стопанина си докато е жив, ако стопанинът му остане верен на добрите житейски ценности.
1 ниво Пегас
Никой не знае защо Пегасите са напуснали Вълшебните гори и са отишли да служат на хората. Някои смятат, че е заради проклятието на Тъмните елфи. Други твърдят, че пегасите са разбрали истинската чистота на човешката душа. Трети казват, че хората един вид ги подкупили, като им давали вкусна храна. Пегасите могат да пробият с копитата си и най-здравия шлем. Младите Пегаси са много недоверчиви и не дават да им се облече броня и изобщо рядко се подчиняват на друг освен на този, който ги е отгледал.

2 ниво Сребърен пегас
Гривата на някои по-възрастни и обиграни Пегаси придобива сребрист оттенък. Те са свикнали вече с хората и позволяват да им слагат броня и стоманени накопитници. Така вече са много по-добре защитени от оръжието на врага и ударът им е по-силен.

3 ниво Златен пегас
Пегасите, както се оказало, много обичат да се докарват пред останалите. Най-силните и способните сред тях се сдобиват с позлатени доспехи и това много ги издига в очите на ятото. За съжаление обаче сред младите се срещат много рядко. Златните пегаси са предимно възрастни. Малко им остава да живеят, затова се бият невероятно яростно и без да жалят сили.

Елфи#

1 ниво Млад грифон
2 ниво Грифон
3 ниво Боен грифон
4ур. Древен грифон
Историческа справка:
1 ниво Млад грифон
Грифоините са химери, създадени чрез алхимична кръстоска между лъв и орел, които съчетават качествата на двата хищника и всяват смърт сред всяка кавалерия на врага, защото конете винаги са им били любима плячка. Доброто обоняние и изострената бдителност на лъва им дава предимство пред останалите летящи същества, а острото зрение и летенето им позволяват да издебват плячката незабелязано от много мили разстояние и да избират най-подходящия момент за атака. Елфите най-напред учат Младите грифони да не ядат кентаври и да изпълняват заповедите на стопанина си.

2 ниво Грифон
Когато грифоните поотраснат, елфите ги пускат в горите-резервати да се размножават и да събират волен житейски опит. След като дадат потомство, грифоните се връщат и продължават да им вършат много добра работа във въздушната защита. Годините, прекарани на свобода, правят тези същества по-свирепи и опасни, но те си остават послушни на елфите, както са били научени от малки.

3 ниво Боен грифон
Грифоните, които са натрупали най-голям боен опит, са много уважавани и биват наричани „Бойни”. Те са срещали смъртта и сабята на врага и позволяват на елфите да подобряват защитните им характеристики като напояват перата по главата и гърдите им с „Руническата смес”, доставяна от джуджета. Защото знаем, че най-сигурният начин един грифон да бъде убит е, като се прониже в сърцето, а след тази манипулация това става почти невъзможно.

Демони#

1 ниво Дракон
2 ниво Ръждив дракон
3 ниво Черен дракон
4 ниво Митрилов дракон
Историческа справка:
1 ниво Дракон
Всички знаем, че драконите винаги са обичали златото. Демоните използвали тази им слабост, за да ги примамят на своя страна. Здрави люспи, огромни нокти, неуязвими за магии, огнен дъх и висок интелект. Тези същества просто нямат слабости. Те обичат да се сражават със съществата, които така или иначе са им на прицел: кентаври, коне и други едри животни. Но понякога толкова се увличат да гонят плячката си, че лесно могат да бъдат примамени в капан и убити със стрелково оръжие.

2 ниво Ръждив дракон
Драконите, които живеят близо до газовите гейзери, имат рижава окраска. Отровената вода и разваленият въздух така са променили дихателните им органи, че вместо огън те бълват някаква отвратителна смесица от киселина и неизвестен окислител, която за броени секунди разтваря всякакъв материал, включително метал и камък. Върху живата материя тя действа по друг начин, твърдите лавоустойчиви тела на Терозаврите, например, омекват и се сваряват живи, което ги прави лесни за изяждане. Кожата на Ръждивите дракони не е толкова здрава като на Черните, но киселинната слуз, която покрива цялото им тяло, разтваря повечето снаряди и от нея раните им заздравяват по-бързо.

3 ниво Черен дракон
Черните дракони неслучайно са наричани „кралете на драконите”. В сравнение със своите роднини са огромни и живеят десетки хиляди години. Те знаят най-древната и разрушителна магия на трите свята. Няма черен дракон на света, който би допуснал смъртен до леговището си , било то демон или човек. Въпреки това демоните успели да откраднат малкото на един Черен дракон и с помощта на демонски магии да селектират свой вид , като използвали обикновени и ръждиви дракони. Хибридът обаче наследил от великия си прародител само свръхздравите люспи, които не ги лови ни меч, ни магия. Заради ускореното израстване на организма шийната част на скелета се оформяла зле и на малкото се налагало да му правят магията на лавата, за да укрепне. Въпреки странния начин, по който са отгледани, са се получили едни доста страховити за противника същества, от които врегът изпада в ужас и трепет. Едно малко ято Черни дракони може да унищожи цяла конна войска на противника само за броени минути.

Тъмни елфи#

1 ниво Харпия
2 ниво Харпия-вещица
3 ниво Бойна харпия
4 ниво Безумна харпия

Историческа справка:
1 ниво Харпия
Може би най-опасни в прокълнатите гори са харпиите – полуптици-полужени. Когато нападат, те убиват само жените и децата, а зашеметените мъже отвличат в скалистите си пещери. Алхимиците на Тъмните елфи намерили начин да се споразумеят с кралицата на харпиите, като си послужили с черна магия. Тъмните елфи принасят в жертва на харпиите Рофове, а в замяна набират за армията си харпии, които им служат срещу кавалерията на противника.

2 ниво Харпия-вещица
Повечето харпии владеят най-вече магиите от ментален тип, умеят да изпращат илюзии и да въздействат звуково на противника така, че лесно вадят от строя ездитните животни и ги карат панически да се разбягват. След магическа атака на харпия-вещица ездачите не са нищо друго освен лесна плячка.

3 ниво Бойна харпия
Харпиите, които не са се родили с магьоснически дарби, се използват в ръкопашен бой, обикновено след като са атакували вещиците. Те доубиват свалените и ранени ездачи. Равностоен противник са и на въздушните животни на противника.

Немъртви#

1 ниво. Bone Dragon
2 ниво Battle Dragon
3 ниво Ethereal Dragon
4 ниво Ghost Dragon

Чудовища#

1 ниво Блатна гаргойла
2 ниво Скална гаргойла
3 ниво Огнена гаргойла

5.Стрелци:
Спрямо летящите са преследвачи а спрямо Воините - жертви .

Рицари#

1 ниво Стрелец с лък
2 ниво Арбалетчик
3 ниво Тежък арбалетчик
4 ниво Елитен стрелец
Историческа справка:
1 ниво Стрелец с лък
Стрелците с лък са далекобойни и скорострелни. Но предимствата им се изчерпват с това. По време на обучение стрелецът трябва да изстреля най-малко 5000 стрели. Освен това трябва да се научи да поразява всякакви цели - зад препятствия, далечни, движещи се, а това изисква сериозна подготовка. Затова продължителността на обучението на далекобойната пехота има голямо значение. Пресяването е голямо и се налага да плащат на стрелците високи заплати. Учебните полигони отнемат много място и построяването им също сериозно изпразва хазната.

2 ниво Арбалетчик
Когато за първи път срещнали джуджетата, хората веднага влезли във война с тях, за да докажат силата и доблестта на своята раса. Но планинските крепости и гарнизони на джуджешкия град се оказали непристъпни. Някакви странни къси и тежки стрели пробивали здравите им ризници, все едно влизали в масло. Колкото и да е чудно, джуджетата не предприели нищо повече от отбрана и с това войната приключила. След войната в града се стекли много джуджета търговци. Сред многото предлагани на пазара странни механизми за селското стопанство и други, се появили и Арбалетите. Били доста масивни и тежки за човека, но имали поразителна пробивност. Така в армията на хората възникнали отрядите на Арбалетчиците и тези, които не се справяли добре с лъка, можели да служат в тях . Оказало се, че Арбалетчиците са много по-ефикасни не само в отбрана, но и в нападение.

3 ниво Тежък арбалетчик
Тежките арбалети са толкова мощни, че могат да пронижат двама, дори и трима пехотинци наведнъж. За зареждането на един арбалет са нужни поне двама души и обикновено на арбалетчика му помага личният оръженосец. На бойното поле тежките арбалетчици не успяват да стрелят повече от веднъж, затова са въоръжени с ризници и мечове за ръкопашен бой. Тежките арбалетчици са най-опасни за летящите бойни животни на противника, тъй като стрелите им са много бързи и точни и не могат да бъдат избегнати с хитри маневри.

Елфи#

1 ниво Елфийски стрелец с лък
2 ниво Рейнджър
3 ниво Сребърен рейнджър
4 ниво Елитен рейнджер

Историческа справка:
1 ниво Елфийски стрелец с лък
Най-престижното оръжие за мъжете елфи безспорно е лъкът. Елфите от деца се учат да уцелват монета от петстотин ярда разстояние. Младите елфи си осигуряват прехраната с лов и това им помага да се усъвършенстват в стрелбата по движещи се цели.

2 ниво Рейнджър
Стрелковите отряди на елфите наричат себе си Рейнджъри и охраняват вълшебните гори от неканени гости. Тъкмо те защитават лагерите на кентаврите от диви грифони. Рейнджърите убиват летящите твари много преди те да са успели да пикират и да грабнат някое разсеяно кентавърче.

3 ниво Сребърен рейнджър
Характерното при сребърните рейнджъри е, че носят рунически джуджешки наметала. Цветът им ги прави почти незабележими сред листата, а джуджешката тъкан, напоена с „рунически разтвор”, не позволява да бъдат открити с магия. Никога няма да откриете рейнджър преди той да ви е открил. За съжаление, лъковете им не са толкова силно оръжие, че да пробие ризницата на рицаря, и това ги прави доста уязвими за атаките на бронираната пехота.

Демони#

1 ниво Елементал
2 ниво Елементал на лавата
3 ниво Елементал на огъня
4 ниво Адски елементал
Историческа справка:
1 ниво Елементал
Всички знаем, че демоните никога не напускат своя огнен свят. Само техните слуги и прислужници идват при нас. Единствено демони от висок ранг и то много рядко, могат да преминат границата на нашите светове. Елементалите са създадени за атаки срещу противник на дистанция. Те имат обвивка от глина и пръст и в нея се влага душа, която да изпълнява заповедите на стопанина. Елементалите замерят враговете си с каквото им падне: камъни, дървета, понякога скелети, мародери, терозаври или други елементали, ако са им под ръка.

2 ниво Елементал на лавата
По-съвършените се наричат елементали на лавата, тяхната душа се намира в сърце от лава, което пък е в тяло от лава и вулканична пепел. Атаката на отряд от такива същества прилича на изхвърляне на пепел преди изригване на вулкан. Към противника летят парчета лава и пепел, които изгарят и разтапят ризници и тела и отравят въздуха с вулканичен пушек, от който си патят най-вече въздушните животни на противника, защото ги задушава още в полет.

3 ниво Елементал на огъня
Връх на съвършенство в сътворяването на живо същество от нежива материя са телата на Елементалите на огъня, създадени изцяло от пламък. Единствено сърцето им от лава може да бъде материално атакувано, но дори и то много трудно може да бъде поразено от стрела или снаряд, защото още преди да стигнат до него те изгарят и стават на пепел. Само рицар, брониран с вълшебна броня, е способен да се доближи до огнен елементал и да го порази в сърцето. Огнените стълбове, които Елеменалът на огъня издига, могат в миг да изгорят въздушна цел.

Тъмни елфи#

1 ниво Ловец
2 ниво Снайперист
3 ниво Тъмен снайперист
4 ниво Елитен снайпер
Историческа справка:
1 ниво Ловец
Въпреки че са се променили, Тъмните елфи са запазили почитта си към Лъка, най-вече от уважение към паметта на предците си. В началото, когато се заселват в прокълнатите гори, само Ловците са можели да ги защитават от харпии.

2 ниво Снайперист
Най-изкусните стрелци носят званието „Снайперист” и могат да стрелят от невероятно разстояние също толкова точно, колкото Рейнджърите на светлите Елфи. Наличието на летящи животни на въоръжение при другите раси е направило този вид доста търсен.

3 ниво Тъмен снайперист
Тъмните снайперисти виждат на лунна светлина също толкова добре, колкото и през деня. Годините, прекарани в тъмните пещери, са ги научили да виждат в тъмното и това прави почти невъзможно щурмуването на подземните им градове. Елитните стрелци на Тъмните елфи – Тъмните снайперисти – лесно обстрелват Гигантските пещери и могат да погребат под земята цели легиони.

Немъртви#

1 ниво Werewolf
2 ниво Blood Werewolf
3 ниво Vampire
4 ниво Moon Shooter

Чудовища#

1 ниво Млад иглозавър
2 ниво Иглозавър
3 ниво Отровен иглозавър

6.Лечители:
Специфичният параметър на юнита – „Да възкресява персонажи след битка” – се измерва с броя юнити, които лечителят може да възкреси.
Оцелелите след битка лечители възкресяват първо загиналите войници от своя отряд и после тези от отрядите на съюзника. Възкръсналите лечители вече не могат да възкресяват бойци по време на битка.
Процесът започва отляво надясно и бойците възкръсват един по един последователно от различните групи. Т.е., първо един носач, после един войник и т.н. Като се възкреси един магьосник, отново се започва от носач и т.н.
Ако в битката са загинали 10 войници и 100 носачи, а могат да се възкресят 20, ще се възкресят 10 носачи и 10 войници.

Рицари#

1 ниво Послушник
2 ниво Монах
3 ниво Боен монах
4 ниво Кардинал
Историческа справка:
1 ниво Послушник
За послушници обикновено взимат деца, изоставени от родителите им, и с това им дават някакъв шанс да оцелеят. Вместо да стават жалки просяци или улични джебчии, те служат на бога, хората и науката. Докато навършат 20 години им е забранено да носят оръжие и да проливат кръвта на живи същества. Владетелите обаче ги използват като лечители, писари и преводачи. Послушниците научават всичко, което трябва да знаят за врачуването на ранени. Те умеят да четат, пишат и смятат, познават руническото писмо, учат философия, разни механизми и много други науки и езици. Някои от тях, които са се школували в манастира 10-15 години, са дори по-образовани от някои знатни дворяни. Отряд, в който има послушници, понася значително по-малко загуби на бойното поле.

2 ниво Монах
Щом навършат 20 години, послушниците се изпращат в секретни манастири далеч от хорските очи, където след 5-годишно обучение стават монаси. Монасите не само лекуват ранените, но са обучени на специални молитви, с които могат да задържат душата на падналия воин докато оздравее. Благодарение на тези свои молитви монасите буквално възкресяват мъртъвците. Те могат да върнат в строя дори безнадеждно ранени войници. Казват, че монасите сключвали сделка с дявола и му давали част от душата си в замяна на воините, които оставали живи. Заради тази мълва те са на голяма почит сред войската и могат да повдигат много високо бойния дух на отряда.

3 ниво Боен монах
Послушниците, които са нарушили забраната и са посегнали към оръжието преди да са станали монаси, стават отстъпници от ордена на църквата и подлежат на заточение и гонения, защото тъй е повелено от всевишния! Но с времето отстъпниците основали собствен орден. Услугите на Бойните монаси са доста скъпи, но това не е случайно: за да оцелее орденът им, те са преминали такава школа, че са станали много по-опасни и в битките. А тъй като са учили не само обичайните, но и забранените от църквата науки като алхимията за човешко превръщане, кръвната магия и черните руни на живота, те и в лечителството са много по-добри от обикновените монаси.

Елфи#

1 ниво Лечител
2 ниво Пазител на храма
3 ниво Върховен пазител на храма
4 ниво Повелителница на живота
Историческа справка:
1 ниво Лечител
Повечето жени-елфи избират да служат на природата и стават лечителки. В някоя уединена обител те прекарват дни наред в молитва и изучават магиите на природата и живота. Те лекуват ранените и съживяват падналите в бой и отново те съпровождат елфите в последния им велик път.

2 ниво Пазител на храма
Старшите жрици, които са вникнали в по-дълбоките тайни на живота, стават пазителки на храма. Пазителките са много по-добре защитени и са обучени да си служат с бойна въздушна магия. Използват я обаче повече за защита, отколкото за нападение Кодексът им забранява да убиват живи същества и те са му така фанатично предани, че могат да помагат на ранените и умиращите докато им свършат силите.

3 ниво Върховен пазител на храма
Магистрите по магия се наричат „Върховни пазители на храма” и само от присъствието им порезните рани се затварят, а охлузванията зарастват. Колкото до възкресяването на паднали воини, те нямат равни на себе си . Елфите почитат Върховните пазители на храма наравно с кралицата и богините.

Демони#

1 ниво Блъд-айзър
2 ниво Айзър-изцелител
3 ниво Огнен айзър
4 ниво Властелинът на смъртта
Историческа справка:
1 ниво Блъд-айзър
Айзърите са раса на номади, които живеят из вулканичните пустини на Игнис, покланят се на магията на кръвта и огъня и затова са решили да служат на Демоните. Някога много отдавна Айзърите напуснали нашия свят и отишли в света на лавата и огъня, водени от жриците и волята на огъня. Там срещнали демоните, провъзгласили ги за свои богове и започнали да населяват земите на Игнис. С познанията, които имат за магиите на кръвта, те съживяват загиналите воини, а магията на огъня е направила и най-простите им заклинания опасни за противника.

2ур Айзър-изцелител
Айзърите, които останали в нашия свят, подивели и се превърнали в тролове, които живеят на малки семейства из целия свят. Айзърите, които са се посветили на изучаването на магията на кръвта, стават Айзъри-изцелители и могат да съживяват по няколко съюзника едновременно. При което не пропускат междувременно да замерят врага с малки огнени топки.

3 ниво Огнен айзър
Друга част от Айзърите, които смятали, че истината е в огъня, изучили неговата стихия и стигнали до невероятни магически изцеления. Огнените Айзъри са способни, както те се изразяват, „Да раздухат гаснещите въглени на душата, за да се разгори отново пламъкът на живота”. С този магически ритуал те могат много бързо да вдъхват живот на загиналите воини.

Тъмни елфи#

1 ниво Жрица
2 ниво Жрица на Ллот
3 ниво Архижрица
4 ниво Жрица на мрак
Историческа справка:
1 ниво Жрица
В началото на „Епохата на огъня”, когато елфите били победени, мнозина не устояли на изкушението и започнали да прибягват до черна магия. Това накарало великата богиня на живота да накаже своите чада Елфите с проклятието на мрака. Те били изгонени от вълшебните гори и дълго скитали по земята в търсене на пристанище. Веднъж пазителката на земята - богинята Ллот – се явила на Великата жрица Т’луан в образа на гигантски паяк. Срещу клетва за вярност тя посочила на Тъмните елфи пътя към прокълнатите гори и дарила на жриците си тъмната енергия на земята, способна да лекува и регенерира полумъртвата плът на Тъмните елфи, поразена от проклятието на нейната гнуслива сестра – богинята на живота и светлината.

2 ниво Жрица на Ллот
Благодарение на тъмната енергия на земята Тъмните елфи не измрели, а напротив, станали още по-големи дълголетници от своите бивши събратя Елфите. В чест на богинята жриците, които най-умело си служат с енергийните потоци на земята, се наричат „Жрици на Ллот”. Те още по-добре умеят да лекуват болни и да възкресяват мъртви.

3 ниво Архижрица
Истинските служителки на Ллот са надарени с наистина ужасяваща сила. Те са способни да регенерират телата на мъртвите воини и да ги връщат към живот. В енергийните потоци на земята те с лекота улавят душите на цели отряди, запътили се към подземния свят на мъртвите, и ги връщат във вече възстановените им тела.

Немъртви#

1 ниво Вещицата от езерото
2 ниво Банша
3 ниво Древно Банши
4 ниво Върховен Банши

Чудовища#

1 ниво Горска вещица
2 ниво Въздушна вещица
3 ниво Вещица на жегата

7.Наемници:
Не са уязвими от Укрепленията.

Рицари#

1 ниво Разбойник
2 ниво Луда глава
3 ниво Майстор на меча
4 ниво Елитен наемник
Историческа справка:
1 ниво Разбойник
Разбойници се вербуват измежду всякакви любители на лесната печалба – дребни мошеници, джебчии, бандити и тем подобна улична измет. Най-важното, което се гледа при наемането им, е дали умеят да си служат със сабя. Заради криминалното си минало те са готови да рискуват живота си за жълти стотинки, но това е по-добрият избор в сравнение с бесилката. Обаче то си казва думата по отношение боеспособността на подобна армия. Затова владетелите ги използват главно за пушечно месо преди атаката на основната армия.

2 ниво Луда глава
След като участват в няколко кампании и достатъчно се намародерстват, разбойниците стават по-опитни воини. Гордо наричат себе си „Луди глави”. Вече са се примирили с участта си все да са на предна линия – в най-големия ад. Малцина доживяват да станат такива, някои дезертират. Затова на Владетелите им се налага да им вдигат заплатите. Независимо от всичко, те си остават негодници и бандити, които живеят само заради парите и удоволствията.

3 ниво Майстор на меча
От хилядите обикновени Разбойници и Луди глави само единици се допускат до школите за елитни наемни войски. При това повечето от тях умират преди да са завършили суровото обучение. Майстори на Меча обикновено стават професионалните килъри и убийци, експертите на сабята и отровата – изобщо, хора от каимака на престъпния свят. Често пъти сред Майсторите на Меча има и знатни дворяни и умели воини. В гилдията на Майсторите на Меча се ценят само две неща – майсторското убийство и пълната кесия.

Елфи#

1 ниво Асасин
2 ниво Майстор-асасин
3 ниво Грандмайстор-асасин
4 ниво Легендарен асасин
Историческа справка:
1 ниво Асасин
Връзките между елфи и хора са забранени, но любовта не се подчинява на правила и закони. Гонени от хората и не признавани за равни от елфите, те са обречени да бъдат слуги и работна сила. Алчноста и завистта, присъщи на хората, често ги тегли да крадат и ограбват. Тези мелези биват изпращани в специални гилдии, където за наказание ги правят наемни убийци – асасини.

2 ниво Майстор-асасин
Майсторите-асасини познават до съвършенство тайните на сабята и отровата и отлично се справят в ударни операции, като преодоляват всякакви укрепления и избиват до крак бойците от лагерите на противниковия стан и крепостните гарнизони.

3 ниво Грандмайстор-асасин
Елитните воини-асасини се наричат „Грандмайстори”. Те са удостоени с честта да използват джуджеска тъкан, която не позволява на врага да ги открива с магия. Чуждата армия разбира, че насреща й излизат грандмайстори-асасини, едва когато стане твърде късно.

Демони#

1 ниво Демонеса
2 ниво Бойна демонеса
3 ниво Огнена демонеса
4 ниво Адска демонеса
Историческа справка:
1 ниво Демонеса
Единствените демони, които се явяват в нашия свят, са демонесите, но те, уви, са само ефирни копия, които обаче могат да държат оръжие и да нанасят удари, като изчезват при най-малкото нараняване. Имат ритуал, с който могат много бързо да се съберат и тогава буквално извират през портите.

2 ниво Бойна демонеса
Бойните демонеси са по-добре въоръжени от обикновените демонеси от по-нисък ранг, носят двуостри саби и ошипени боксове и още от самото начало на боя могат да нанесат сериозни рани на противника. Те най-добре изпълняват бързи нападателни мисии и успяват да поразят поне неколцина противникови воини, преди ефирните им обвивки да изчезнат една след друга под ударите на врага .

3 ниво Огнена демонеса
Огнената демонеса е ослепително красива и може да убие поне десетина зяпнали я воини, преди да е изчезнала. Никой от наемниците на другите раси не може да причини на противниковите войски такива щети, каквито тя. Освен че си служи с хладно оръжие, тя може да нанася и атаки от огнена магия с близък обсег на действие.

Тъмни елфи#

1 ниво Главорез
2 ниво Убиец
3 ниво Съвършен убиец
4 ниво Легендарен убиец
Историческа справка:
1 ниво Главорез
Дарът на Ллот не може вечно да поддържа телата на Тъмните елфи, разяждани от проклятието. Когато остареят, на тях също им побеляват косите и ги мъчат телесни болки, затова, за да намерят смъртта си по време на бой, а не в постелята, мнозина от тях избират да станат наемници и влизат в редовете на Главорезите. В последния стадий на заболяване тялото на Тъмния елф вече е толкова измъчено от постояното регенериране, че и най-малката драскотина може да има необратими последици и да доведе дори до смърт.

2 ниво Убиец
Главорез, който не е имал късмета да загине още в първата битка, се нарича Убиец. Това, което е останало от него, е само един студен поглед, пълна отчужденост от външния свят и едно единствено желание – да загине по време на бой. Този вид наемници нанасят много по-големи щети от обикновените Главорези. Убийците гледат да се обличат така, че останалите Тъмни елфи да не виждат страшните гнойни рани по телата им, защото дори магията на Ллот с времето престава да действа срещу проклятието на Тъмните елфи.

3 ниво Съвършен убиец
Малцината Тъмни елфи, които доживяват до ранга Съвършен убиец, са едни наистина отлични воини. Опитът от боевете, през които са преминали, ги е научил да се измъкват от всякакви нападения, макар да не им е останало много време да живеят. Те фанатично се стремят да завлекат със себе си в отвъдното колкото може повече врагове.

Немъртви#

1 ниво Lost Soul
2 ниво Ghost
3 ниво Ghost of Darkness
4 ниво Ghost of King

Чудовища#

1 ниво Горски дух
2 ниво Воден дух
3 ниво Огнен дух

8.Магьосници:
Намаляват щетите, които защитните и магическите кули нанасят по време на битката (при нападение срещу владения, в които има такива кули).

Рицари#

1 ниво Магьосник чирак
2 ниво Магьосник
3 ниво Архимагьосник
4 ниво Повелител на стихии
Историческа справка:
1 ниво Магьосник чирак
В света на хората се е смятало за много престижно да си ученик на магьосник. Повечето хора, било те от знатните или от простолюдието, не крият, че се страхуват от магьосниците. Всички магьосници са били аутсайдери в немилост, но по време на управлението на крал Рафард V, въпреки протестите на църквата, бил издаден специален кралски указ, който разрешавал да се учи магьосничество. В онези времена преди повече от 10 века, хората се сблъскали с непознат дотогава враг – некромантите. Този период в историята получил името “Мъртвото време”. Смелите рицари се сражавали самоотвержено , но щом паднели в бой, ставали и попълвали редиците на врага. Тъмните орди нямали и нямали край, докато на помощ не се притекли отречените магьосници. Деветима велики Архимагьосници от кръга на кръвната магия направили ритуал, при който пожертвали живота си, но за хиляда години напред опазили човешката раса от злата магия на некромантите. Мъртвите вече не възкръсвали от гробовете или на бойното поле. Тогава настъпил преломният момент на войната.

2 ниво Магьосник
Всеки що-годе състоятелен човек може да стане ученик на магьосник, но единици от тях стават истински магьосници. Със своите щитове на Мана те могат да предпазят войските от снаряди, чрез телекинеза – да отклонят тежките снаряди на катапултите и чрез заклинания – да нанесат големи щети на противниковите войски. Услугите на магьосниците са скъпи, затова владетелите ползват услугите им само при обсада, когато загубите са по-големи.

3 ниво Архимагьосник
Трябва да минат десетки години, докато магьосниците намерят свой “собствен път в магията”, който зависи от наклонностите им към определен вид енергия. След като представят силата си пред Съвета на Архимагьосниците и докажат, че са достойни, те получават правото да носят мантията на Архимага. Архимагьосникът е господар сам на себе си и е свободен да избира с какво да се занимава – дали да стане наемник в армията, дали да се уедини и да търси “източника” или да направи академия и да обучава млади магьосници. “Източник” те наричат онова, което е първопричина за възникването на магията. Архимагьосникът може само с поглед да спре хилядите стрели, които летят към войската. Камъни и снаряди, бъчви с вряло масло – всичко се обръща и се понася обратно към враговете, горящият ров оживява и поглъща стени и сгради. Ако в армията, обсадила града, има Архимагьосници, отбраната му става почти невъзможна.

Елфи#

1 ниво Знахар
2 ниво Друид
3 ниво Архидруид
4 ниво Властелин на гора
Историческа справка:
1 ниво Знахар
Нечистокръвните, които имат влечение към магията, дълги години прекарват в някое отдалечено кътче на вълшебните гори, където търсят да открият тайнствата на природата и живота. Насаме с природата те изучават нейната магия. Онези, които нямат магьоснически дарби, стават Знахари. Знахарите почти не участват в самите боеве, но по време на походите варят за воините уникални защитни отвари с краткотрайно действие, които изострят сетивата им и увеличават тяхната сила и издръжливост, бързина и жизнеспособност и т.н. Тези отвари доста помагат на воините да забелязват навреме и да избягват снарядите на противниковата обсада.

2 ниво Друид
Друидите усещат както потоците на жизнената енергия, така и тези на смъртта. Няколко дни преди битка те изчезват някъде из своите тайни поляни, които необяснимо се местят след тях. Там друидите призовават природата да защити армията. Гигантските Енти с техните огромни дървени щитове застават като жива преграда срещу обстрела на вражеските кули.

3 ниво Архидруид
Най-силните магьосници получават титлата Архидруид. Архидруидите могат да призовават направо на бойното поле не само Енти-защитници, но и всякакви други природни сили. Архидруидите довеждат от тайните поляни отряди от странни растения, които приличат на тръни. Цветчета им плюят магически семена, от които тутакси поникат всякакви чудесии: пред очите на враговете се появяват живи обсадни кули и полски стени, стълби и мостове от лиани и огромни живи лианови корени, които пречат на обсадните машини да стрелят. Ако са ръководени от герой-магьосник, тези отреди могат да се превърнат в изключително могъща нападателна сила.

Демони#

1 ниво Леден лич
2 ниво Лич
3 ниво Огнен лич
4 ниво Древен лич
Историческа справка:
1 ниво Леден лич
Ако даден магьосник има вроден усет към водната магия, той по никой начин няма да се справи с магията на огъня. В стремежа си към могъщество някои магьосници приемат от демоните тъмната сила и тогава умират и възкръсват като личове. След такова възкръсване мнозина от тях губят разсъдъка си и са годни да изпълняват само заповедите на своите господари – демоните. Ледените личове са най-нисшата каста на личовете. От всички безплътни, които се занимават с магии, те са най-слаби. Но колкото и да са слаби, много добре пазят армията от обсадните снаряди на защитните кули, като смразяват в летеж не само стрелите и снарядите на врага, но и птици, дървета, огради, фермери, а също така колиби, стени и по-малки градове..

2 ниво Лич
По принцип, личовете оглавяват отреди от по сто или хиляда безплътни, насочват ги, издават заповеди и същевременно осигуряват прикритието. Обикновените личове не са обвързани само с един вид магии, владеят макар и не кой знае колко добре заклинания от всякакви школи и това ги прави доста по-полезни от ледените личове. Могат да омагьосват подвижните пясъци под вражеския вагенбург, да отравят въздуха в кулата на противника и въобще да вършат всякакви други полезни заклинания, които блокират вражеската отбрана.

3 ниво Огнен лич
След възкръсване по-силните магьосници отиват в Игнис, там ги зареждат с демонични магии и така те се превръщат в Огнени личове. Огнените личове използват изпепеляващата магия на огъня и могат да прогарят порти и да топят стени. Стрелите и снарядите на врага просто стават на пепел още преди да са стигнали армията. Те щяха да са най-могъщия противник в демонските войски, ако при тях не се беше явил, за съжаление, един страничен ефект. Съкрушителните им магии изобщо не действат върху жива материя. Затова тези личове се използват само за елитна защита по време на обсада.

Тъмни елфи#

1 ниво Арахнида
2 ниво Човек-скорпион
3 ниво Човек-паяк
4 ниво Повелител на мрак

Историческа справка:
1 ниво Арахнида
Дълбините на прокълнатите гори се обитават не само от Рофи, но и от други изключително страшни създания, каквито са Арахнидите. Това са паякообразни разумни същества, които отлично виждат в тъмното и могат да хипнотизират и да създават магически илюзии. Чрез магиите си те са способни да внушат на гарнизоните на кулите лъжливи цели и по този начин да сведат до минимум щетите, които те нанасят. Тъмните елфи са успели да привлекат и тях на своя страна, макар и трудно.

2 ниво Човекът-скорпион
Алхимиците на Тъмните елфи били заинтригувани от способноста на Арахнидата да усеща магическите потоци. След много експерименти те успели да създадат химера от арахнида, Тъмен елф и огромен подземен отровен скорпион. След трансформацията видът запазил разума си. Започнали да го наричат Човек-скорпион. Химерата можела да общува със създателите си и при това наследила способностите на Арахнидата, но за съжаление бойните качества на скорпиона не й се предали. При бойни действия обаче Химерите са много по-полезни от обикновените арахниди.

3 ниво Човекът-паяк
Всички следващи кръстоски между какви ли не видове, не довели до нищо смислено. Новите химери все повече се отдалечавали от целта. Затова алхимиците тръгнали към минимализиране на съставките. За създаването на “Човек-Паяк” взели само Арахнида и Тъмен елф. Химерата надминала всички очаквания въпреки закона за “Трите съставки на химерата”. При Човека-паяк разумът се запазил, а способностите на арахнидата дори се подсилили. Тъмните елфи успели да създадат най-силния магьосник на света. Отряд от такива химери може да сведе до нула загубите, причинявани и от най-силните противникови кули.

Немъртви#

1 ниво Servant of Darkness
2 ниво Necromancer
3 ниво Soul Collector
4 ниво Lord of Souls

Чудовища#

1 ниво Деми-змиеног
2 ниво Змиеног
3 ниво Велик змиеног

Виж също:
Параметри на юнитите
Подготовка на юнити