От търговеца могат да се купят бутилки с мана и опит.

Маната на даден герой може да бъде попълнена от бутилките «Еликсир на маната».
Бутилки с мана се продават при търговеца срещу ресурси.
За да изпиете бутилката, кликните върху нея.


Опитът на героя може да бъде попълнен от бутилките «Еликсир на опита».
Бутилки с опит се продават при търговеца срещу ресурси.
За да изпиете бутилката, кликнете върху нея.

Ако героят е достигнал максимално значение на маната или максимално ниво, заклинанието за попълване няма да може да се използва.

Ако героят не е достигнал лимита на маната и не му достигат 20 мана, а характеристиката на бутилката позволява запасът да се попълни до 400, бутилката ще попълни запаса с 20.

Бутилката не може да се изпие във владението под обсада, 2 часа преди атака.