Ако в описанието на заклинанието не е посочен Радиус, значи Радиус = Текущо кралство.

ПРИМЕР: даден герой има навика „Око на изследовател”, който дава възможност да му отправите заклинание.
Тук се има предвид кралството, в което се намира героят. Тоест "Моментално изследване на избрано поле в текущото кралство".Ако Носител на заклинанието = Герой, тогава:
за да може заклинанието да има ефект, героят трябва да се намира в гарнизона на владението, към което се отправя заклинанието.


Заклинанието "Неподвижни духове".
Уточнение: След отправяне на заклинанието, точките на погребаните атакуващи във владението се нулират.


Заклинанието "Безстрашие".
Уточнение: Действа на заклинанията "Страх", "Ужас" и "Жал"
Не действа на заклинанията "Предпазливост в защитата" и " Предпазливост в нападението"


Заклинанието "Жертва".
Превръща войските в ресурси: до 70% от цената на избраните войски могат да се превърнат в ресурси по средна пазарна цена.


Заклинанието "Истинско зрение" позволява да вижда истински атаки срещу текущо владение, включително скрити с помоща на заклинанията "Мъглен фантом" и "Маскиране на армията".

Заклинанието "Анабиоза" - почти всички негови ефекти действат на този град, срещу който беше отправено заклинанието. Изключение: наука спира да се изучава във всички владения.

Заклинанието "Некромансия" превръща убити войски в наемници, при това не повече от 30% от общите убити войски от двете страни могат да бъдат превърнати.


Заклинанията с ефект, който накарва да отстъпва част от вражеските войски ( "Див ужас", "Ужас" и "Жал") не се сумират при същевременно използване. Използва се най-голям ефект.


Свитък "Укрепване на сгради". Шансът за увреждане на всяко ниво на сградата при определяне на разрушение се намалява със значението %, посочено в свитъка.
Уточнение: При използване на свитъка престава да действа правило за това, че при победа се разрушава минимум едно ниво на една сграда. Тоест, вражеската войска при победа може и да не нанесе увреждания на нито една сграда.


Свитък "Невидимост" позволява да крие мисията от пророците. Изключения: Тази мисия се вижда от играча, срещу който е изпратена атака, негов заместник при влизане в града на играча, военен министър и старейшина на клана, ако сложат в прозореца на мисии отметка "Показвай атаки срещу съклановци".


Свитъци и артефакти, които намаляват атака на войските, намаляват в това число и атака на преследвачите.


В описанията на заклинания словосъчетанието "на всички войски" означава "на всички видове войски", а не "на войските на всички играчи".


Заклинанието от навика "Катапулт" намалява нивото на кулата или на магическата кула с 1 позиция преди всеки рунд чак до ниво 0. Всеки път се намалява нивото на тази кула или магическа кула, която има най-много атака. При равна атака намалява нивото на обикновената кула. Кулите и магическите кули от 0 ниво не стрелят. Заклинанията "Катапулт" не се сумират, ако ги притежават два играча.

Заклинанието "Антимагия", отправено срещу града, не отменя заклинанията, които действат върху всички владения на играча. Но точно в този град ефектите от заклинанията, отправени срещу играча, няма да работят.

При използване на свитъка "Привидно увеличаване на армията" притежателят на отправеното заклинание вижда реално количество войски в бял цвят, брой на войски, прикачен към реалния - в син цвят. Тоест, другите играчи ще видят сума на тези две числа.

Заклинанието "Троянски кон" пред началото на боя в рунда "Укрепления" убива ххх от вражеските войска. Умират всичките войска, освен наемниците. Тъй като наемниците не умират в рунда "Укрепления".

"Защита от магия." Този ефект може да се получи от артефакти, рунически думи, свитъци и уменията на героите. Няколко ефекта работят както следва:
Умението на героя дава 50% от защита, свитъкът дава 30% от остатъка (100% -50%), тоест 15%, артефактът дава 40% от остатъка (100% - (50% + 15%), това е 14%. Защитата от магия е 50% + 15% + 14% = 79%