Слисване#

Ако даден герой е загубил боя, той остава „Слисан”, дори да са му останали войски. При това портретът му почервенява и черепът започва да се вижда. Героят няма да участва в следващи боеве, докато слисването не му мине.

Ако героят помагач е изгубил боя, той остава „Слисан” във владението на помагачите. Той ще се върне заедно с всички войски при завръщането на мисията.

Слисаният герой се държи като в скривалище, но артефактите върху куклата на героя не могат да бъдат местени.

Слисаният герой остава в гарнизона до ръчното му преместване в убежището, а при помагачите - до отзоваването или изтичането на времето на мисията, дори ако всичките му войски са убити. Слисаният герой не може да бъде изпращан на мисия.
При слисания герой пасивните навици и заклинания не действат.
При слисания герой маната не се възстановява.