Лагерът е мобилно владение, което се използва като плацдарм за бързи атаки.

При кликване върху бутона «Лагер» в кръговото меню на кралството се извиква диалогът за изпращане на мисия „Основаване на лагер ".
За дадената мисия е необходим герой.

Под възнаграждението за отреда е показано количеството злато, което се иззема от владението, откъдето се изпраща мисията, и се прехвърля в банката на Лагера в момента на започване на неговото изграждане. Количеството злато е равно на възнаграждението за армията за времето на изграждане на лагера.
Мисията може да бъде отзована.

При стигане до полето, ако то е годно за изграждане на град, се създава владението «Лагер».
Ако полето не е годно, мисията се връща и пристига съобщение, че лагер не е могъл да бъде изграден.

В момент на започване на изграждане на лагера към него автоматично и безплатно се отправя заклинание, призоваващо 50 търговци за 365 дни.

След започването на изграждане на лагера и до окончателното му изграждане героят, войските и търговците не могат да го напускат и героят не може да използва заклинания.
Върху централната сграда на лагера обратният таймер отброява времето на неговото изграждане.Докато лагерът се изгражда, ако войските не почиват, те и героят могат да бъдат премествани в скривалището и артефактите могат да се местят между чантата и куклата на героя.

Лагерът не може да бъде подобряван.

Селищата в лагера се виждат и са достъпни, но в тях не могат да се строят сгради.
Другите играчи винаги могат да виждат лагера.

До/от собствения изграден лагер играчът може да изпраща всякакви мисии като от обикновено владение.

Разрушаване на лагера.

  • Лагерът може да бъде разрушен от друг играч чрез изпращане на мисия "разрушаване на лагер".
  • Лагерът може да бъде разрушен от неговия притежател чрез натискане на бутона „Разруши” в кръговото меню при кликване върху лагера дори в момента на изграждане на лагера. Притежателят не може да разруши лагера, ако от него са изпратени изходни мисии (както при другите владения).
При разрушаване на лагера оцелелите войски и герои предприемат мисията „Бягство” към най-близкия град.