Информация за провеждани турнири можете да видите в командата на Съветника "Турнири".
Могат да участват всички играчи, изучили науката Картография.

Турнирът_"Събиране_на_знамена"#


В турнира "Събиране на знамена" цел на всеки участник е да събере най-голям брой пълни комплекти от знамена.

Комплект знамена

Има знамена в три различни цвята: червени, зелени и сини.
Знамената могат да се намерят чрез проучвателите. Знамената не са прикрепени към някой парцел в кралството, а се откриват с определен шанс в момента, в който проучвателят стига до който и да е парцел.
Знамената се пазят в централната сграда на владението.
В едно и също владение може да има няколко знамена в един и същи цвят.
Знамена могат да се крадат и от другите играчи. При една атака може да се открадне само едно знаме.

Синьо Червено Зелено

Три знамена от различен цвят правят един пълен комплект.
Събрани комплекти от знамена не се крадат.
Турнирът завършва на 10-ти ден от започването си, независимо от броя на събрани комплекти. Призовите места
се определят според броя събрани комплекти, а в случай на равенство – според това кой е комплектувал по-рано от останалите.
Прогресът в събирането на комплекти може да се види в команда Рейтинг "Турнири".

Награди за събрани знамена:

1 място - артефакт 4 ниво,
2-6 място - артефакти 3 ниво,
7-26 място - артефакти 2 ниво,
27-100 място - артефакти 1-во ниво и свитък от 3-то ниво.
Всички играчи, събрали поне по един комплект, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 3-то ниво.
Всички играчи, получили артефакт, получават също медал за победа в Турнира «Събиране на знамена». При повторна победа, ако Вие отново спечелихте медал, върху него се появява цифра, обозначаващата броя на победи. Медалът се дава веднага след края на турнира, независимо от това, дали играчът е взел наградата или не.

За да вземе наградата си от участие в турнира, играчът трябва да построи сграда "Съкровищница", после да влезе в командата на Съветника "Турнири" и да натисне бутон "Вземи награда".

Турнирни услуги ( Помощ в турнира )
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:

 • Увеличаване на шанса за намиране на знамена от проучвателите 3 пъти
 • Продължителност на изходящите мисии на проучвателите -15%
 • Призоваване на армията на древните за защита на знамената в градовете. Войските на древните тръгват да защитават всеки Ваш град в момент, когато в него се появи знаме, и ще се намират там до края на турнира. При поява на следващо знаме в същия град древните не идват повторно.

 • Увеличаване на скоростта на подготовката на бойните юнити
 • Автоматична подготовка на войски
 • Автоматична подготовка на специалните юнити
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Изпрати чудовища от руините срещу владение. Чудовища се изпращат само веднъж на един турнир.
 • Премахване на ограничение на атака срещу всякакви руини за 4 часa.

Шансове за намиране на знамена:
Стандартен: 0,07%
С услугата "Увеличи шанса за намиране на знаме от проучвателите": 0,21%

Първи 2 дни случаен 1 цвят не се открива.
По-нататък всички цветове се намират с равна вероятност.

Кралският_турнир_"Събиране_на_знамена"#


В кралския турнира "Събиране на знамена" цел на всеки участник е да събере най-голям брой пълни комплекти от знамена.

Комплект знамена

Има знамена в три различни цвята: червени, зелени и сини.
Знамената могат да се намерят чрез проучвателите. Знамената не са прикрепени към някой парцел в кралството, а се откриват с определен шанс в момента, в който проучвателят стига до който и да е парцел.
Знамената се пазят в централната сграда на владението.
В едно и също владение може да има няколко знамена в един и същи цвят.
Знамена могат да се крадат и от другите играчи. При една атака може да се открадне само едно знаме.
Ако защитникът има само едно знаме, в случай на обща атака, инициаторът на атаката ще вземе знамето.

Синьо Червено Зелено

Три знамена от различен цвят правят един пълен комплект.
Събрани комплекти от знамена не се крадат.
Турнирът завършва на 10-ти ден от започването си, независимо от броя на събрани комплекти. Призовите места
се определят според броя събрани комплекти, а в случай на равенство – според това кой е комплектувал по-рано от останалите.
Прогресът в събирането на комплекти може да се види в команда Рейтинг "Турнири".

Награди за събрани знамена:

1 място - артефакт от 5 ниво от новия комплект Кралски доспехи,
2 място - артефакт от 5 ниво,
3-4 място - артефакти от 4 ниво,
5-15 място - артефакти от 3 ниво,
16-40 място - артефакти от 2 ниво,
41-100 място - артефакти от 1 ниво и свитък от 3-то ниво.
Всички играчи, събрали поне по един комплект, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 5 ниво.

Всички играчи, получили артефакт, получават също медал за победа в Турнира «Събиране на знамена». При повторна победа, ако Вие отново спечелихте медал, върху него се появява цифра, обозначаващата броя на победи. Медалът се дава веднага след края на турнира, независимо от това, дали играчът е взел наградата или не.

За да вземе наградата си от участие в турнира, играчът трябва да построи сграда "Съкровищница", после да влезе в командата на Съветника "Турнири" и да натисне бутон "Вземи награда".

Турнирни услуги ( Помощ в турнира )
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:

 • Увеличаване на шанса за намиране на знамена от проучвателите 4 пъти
 • Продължителност на изходящите мисии на проучвателите -20%
 • Призоваване на армията на древните за защита на знамената в градовете. Войските на древните тръгват да защитават всеки Ваш град в момент, когато в него се появи знаме, и ще се намират там до края на турнира. При поява на следващо знаме в същия град древните не идват повторно.
 • Увеличаване на скоростта на подготовката на бойните юнити
 • Автоматична подготовка на войски
 • Автоматична подготовка на специалните юнити
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Изпрати чудовища от руините срещу владение. Чудовища се изпращат само веднъж на един турнир.
 • Премахване на ограничение на атака срещу всякакви руини за 4 часa.

Шансове за намиране на знамена:
Стандартен: 0,07%
С услугата "Увеличи шанса за намиране на знаме от проучвателите": 0,28%

Първи 2 дни случаен 1 цвят не се открива.
По-нататък всички цветове се намират с равна вероятност.

Турнирът_"Търсене_на_съкровища"#


В турнира "Търсене_на_съкровища" цел на всеки участник е да търси фрагменти на картата на съкровища и да състезава се за правото първ да изкопае съкровища.


В състезанието могат да участват играчи със званието «Сюзерен».
В началото на турнира във всяка клетка на Подземието се генерира случайна картинка на рунически знак, която може да бъде отворена от проучвателя. В същото време на няколко места в Подземието се поставя съкровище. Всеки участник в турнира има своя собствена карта на съкровищата с размер 3 х 3, която се състои от 9 заключени рисунки. Тази карта показва мястото, където е погребано съкровището. За да намерите съкровището, трябва да намерите в Подземието такава комбинация от 3 х 3 рисунки, която напълно съвпада с комбинацията от рисунки на картата на съкровищата на играча. В една от 9-те клетки на тази комбинация от рисунки в Подземието е съкровище, което може да се открие с помощта на специалната мисия на героя. Съкровището (200 точки) ще отиде само за участника, който първ го изкопае на едно от неговите места в Подземието.
За да се улесни търсенето на възможно място, където съкровището е било погребано, рисунките в клетките на Подземието са подчертани в синьо. Докато отворите картата на съкровищата и стесните кръга за търсене, рисунките върху неподходящите клетки в Подземието ще станат сиви.
За да отворите ключалките на картата на съкровищата, трябва да проучите полетата в подземието и да намерите фрагменти от картата. Всеки проучвател с известна вероятност може да открие 1 фрагмент от картата на съкровищата. Ако играчът е член на клана, то в момента, в който фрагментът бъде намерен, той го споделя с всички членове на клана. Всяка рисунка на картата на съкровищата изисква определен брой фрагменти, за да я отворите. Ако проучвателят отвори рисунка в клетката на Подземието и в същото време намери фрагмент, тогава играчът получава 3 точки; ако фрагментът се намери в клетката, която вече е проучена на текущия турнир, играчът получава 1 точка. Играчът ще получава точки само за намиране на фрагменти от своите проучватели и няма да получава точки за намиране на фрагменти от проучватели на други членове на клана.
Турнирът приключва 10 дни след началото му.
Наградите се разпределят според броя на получените точки, а в случай на равенство - който получи точките си. Прогресът в събирането на комплекти може да се види в команда Рейтинг"Турнири".

Наградите:

1 място - артефакт от 5 ниво от комплекта “Висок елф”,
2-3 място - 2 играчи ще получат артефакти от ниво 4,
4-10 място - 7 играчи ще получат артефакти от ниво 3,
11-30 място - 20 играчи ще получат артефакти от ниво 2
31-100 място - 70 играчи ще получат артефакти от ниво 1 и свитъци от ниво 3.
Всички играчи получили най-малко 3 точки, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 3 ниво.

Турнирни услуги ( Помощ в турнира )
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:
 • Увеличаване на шанса за намиране на фрагмент от картата от проучвателите 3 пъти
 • Отмяна на наказание за скоростта на подземните мисии (елиминира наказанието "+ 25% към продължителността на мисията")
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Мгновенното получаване на 10 фрагменти от картата
 • Премахване на ограничение на атака срещу всякакви руини за 4 часa.

Шансове за намиране на фрагменти:
Стандартен: 0,07% С услугата "Увеличи шанса за намиране на фрагмент от проучвателите": 0,21%