Книга на заклинанията#

Как се отваря Книгата:
  • Кликнете върху портрета на героя. Това е един от табовете в дясната част от прозореца на героя.
  • За да извикате Книгата на заклинанията, трябва да кликнете върху поле или владение в кръговото меню на кралството.

Как заклинанията влизат в книгата на заклинанията#

Заклинанията дават свитъци и активни навици.
  • Заклинания срещу навици
Появяват се в книгата на заклинанията, след като бъде проучен съответният навик на героя.
  • Заклинания срещу свитъци
Когато свитъците бъдат сложени в чантата на героя, съответните заклинания влизат в книгата на заклинанията.
До пиктограмата на свитъка в книгата на заклинанията се показва броят на заклинанията, който е равен на броя на предметите с дадено название и едно ниво в чантата на героя.
Заклинания с едно и също название, но от различни нива имат различни пиктограми. След отправяне на заклинанието предметите от чантата изчезват.
Герой от което и да било ниво може да използва свитък от което и да било ниво.

Как се отправя заклинание#

Има два начина:
1. Двойно кликване върху картинката в командата на заклинания.
2. Кликнете един път върху картинката и след това натиснете бутона „Създай“ в командата на заклинания.

Ако едно и също заклинание се отправя два пъти
Отправените заклинания от едно и също ниво не се сумират. Те се заместват със заклинанията от същото или по-високо ниво. Заклинанията от по-ниско ниво – не се създават.

Едновременно отправяне на няколко заклинания може да се извърши по време на боя. Еднакви заклинания на няколко съюзници в атака или отбрана, действащи върху противника или съюзника, се сумират.
Заклинания инфекции се заместват със заклинания инфекции от същото или по-високо ниво.

На кого не действат/ кой не може да използва
Заклинанията не действат на юнитите и героите, които се намират в скривалището.
Героят не може да отправя заклинания, ако се намира зад затворени порти/тунел и не може да стане получател на чуждо заклинание.
Героят е неуязвим за заклинания по време на мисия, включително ако се намира в съюзническо владение с мисия „Помагачи” .


Параметри на заклинанията:
  • Ниво на заклинанието
  • Количество изразходвана мана (Всички заклинания изискват мана)
  • Време за подготовка на заклинанието след използването му
  • Някои заклинания имат определено време на действие
След отправянето към град/герой на заклинание със срок на действие, за този срок на действие върху града/героя се появява малка пиктограма на отправеното заклинание. Ако заклинанието е отправено към играч, пиктограмата ще се появи в долната част на града.
  • Цел на отправянето
  • Цел на въздействието


Заклинанията могат да действат моментално или продължително. Носител на тяхното въздействие може да бъде свой/чужд/съюзнически (от клана) герой, свое/чуждо/съюзническо (от клана) владение (по-нататък „съюзнически” ще означава и „от клана”).
Например, носител на заклинание е някое Ваше владение, където идват вражески войски, и тогава заклинанието започва да им действа. Заклинанията не действат върху слисан герой.