За да изучите някоя наука , трябва:
- да построите една или няколко сгради Лаборатория на алхимика
- в командното меню на науките да изберете необходимата ви наука.

Командно меню на науките#

За да влезете в менюто, натиснете бутона Наука.

Ако науката не се изучава в момента (не е избрана или нямате учени ), иконата е оцветена в червено.

Учените се нуждаят от Вашата помощ#

Ако бутонът свети в зелено, това означава, че за да приключи научния процес, в него трябва да се включите и Вие. Влезте в менюто на науките, намерете оцветената в зелено наука и кликнете върху нея. Ще Ви се отвори прозорец, в който пише какво трябва да направите.
НАПРИМЕР: Учените Ви са овладели науката "Воин" до 2 ниво.
Тази наука Ви дава възможност да подготвите воините си до 2 ниво и да подобрите характеристиките им, но тя струва по-скъпо.
За целта трябва да усъвършенствате до съответното ниво всички воини, които са на Ваше подчинение, и да заплатите обучението им. Учените не могат да го направят сами.
За да помогнете на учените, трябва: да влезете в менюто на науките, да кликнете върху мигащата в зелено иконка и да се съгласите да платите с посоченото общо количество ресурси. Подготовката на воините до съответното ниво се извършва веднага.
Цената на подготовката е право пропорционална на броя на воините, които са на Ваше подчинение – колкото повече воини имате, толкова по-скъпо ще Ви струва тяхната подготовка. Отчита се броят на воините във всички Ваши градове, във всички мисии, поръчаните във всички сгради и войските във Възкресителницата. Ако нямате воини, цената на подготовката ще е равна на нула.

Ресурсите, с които ще платите за подготовката, ще бъдат изписани от складовете на владението, което е избрано в падащия списък с владения в момента на потвърждаването. Ако се намирате в град , който няма достатъчно ресурси за целта, опитайте да отидете в друг град и да поръчате подготовката на воините оттам. Ако в момента не разполагате с необходимите ресурси, за да платите, тогава можете да отложите подготовката за по-късно. Няма да можете да преминете към следващото ниво на съответната наука, докато не подготвите воините си. Но може да има някои други науки, които очакват да ги изберете .
Можете да намалите цената на подготовката и като унищожите част от войските от този вид, който трябва да подготвите.

Скорост при добиване на знания#

Единиците знания се добиват в Алхимическите лаборатории на всички Ваши владения, тоест тя е ресурс, който се събира от всичките Ви владения. Колкото повече лаборатории имате, толкова по-бързо ще получавате знания.

Бързината, с която се получават знания, зависи и от :

  • Бонуса според селището, който може да се види в лабораторията на алхимика. Той е различен за всяка сграда.
  • Бонуса от Древната магия, който също се вижда в Лабораторията на алхимика. Различен е за всяка сграда. Ако бонусът действа, иконата за поръчване на услугата до скоростта на добив свети в зелено.
Или в командното меню на науките просто ще пише “Древната магия е активна”
Забележка: Тъй като бонусите за селище и Древна магия са различни за различните сгради (скоростта на добив във сградата се умножава по бонуса и се закръглява до единица), за да получите цифрата, НЕ събирайте скоростите на добив на отделните сгради, за да ги умножите по бонуса. Цифрата ще е друга.
  • Наградата като бонус за куест. Ще се покаже в менюто на науките. Прибавя се към общия сбор.Описание на науките и Специализациите.