Мисия Прехвърляне на войски. Позволява да прехвърляте войски от един свой град в друг.
Инициирането на мисия става от менюто Карта на кралството, като кликнете върху текущия си град.

Скорост на мисията. Скоростта на мисията Прехвърляне на войски е двойно по-голяма от скоростта на атакуващите мисии.

Отзоваване. Мисията "Прехвърляне на войски" може да бъде отзована, преди войските да са стигнали твърде близо до местоназначението си. Една минута преди пристигането им по местоназначение отзоваването става невъзможно.

Премия за отряда. Колкото по-малка скорост на прехвърляне изберете, толкова по-евтино ще струва мисията.
След като пристигнат в новия град, войските започват да потребяват възнаграждение от новия град.

Почивка. След като бъдат прехвърлени по местоназначение, войските почиват 1 минута, както при бойна мисия.


Прехвърлянето на войски във владение на съюзник или член на клана се нарича Помагачи.