След изучаването на науката "Алхимия" у играча се появява команда «Алхимия» в прозореца на Съкровищницата.
Науката «Алхимия» от първото ниво позволява да се грабят магически кристали, да се правят съвършени сгради и артефакти.
Второто ниво на науката позволява да се грабят руни в Стоунхенджи и да се правят магически ритуали за подобряването на артефакти.
Третото ниво позволява де се грабят рецепти.

Първо ниво#

Първото ниво:
1. Позволява да прави сгради съвършени
2. Позволява да прави артефакти съвършени
3. Позволява да граби магическите кристали


1. Усъвършенстване на сградите.
Някои сгради, подобрени до последно ниво, може да се направят съвършени.
Съвършена сграда има други значения на параметри и допълнителни свойства.
Например, сгради, произвеждащи войски, имат шанс 100% веднъж в денонощие моментално да изградят определен брой войски.
С помощта на съвършените складове може да бьде намалена скоростта на разхищаване на ресурси, но не повече, отколкото с 90%.


При кликване върху сгради от 7 ниво (или Таверна от 1 ниво), които могат да се направят съвършени, в кръговото меню на мястото на бутона „Подобри сградата“ е бутонът „Направи сградата съвършена“.

Върху съвършени сгради при включена мрежа вместо нивото се вижда иконката на кристал.
Сградите, които искате да направите съвършени, могат да се слагат в реда за построяването.
При разрушаване на сградите се смята, че съвършената сграда е с 1 ниво по-висока от обикновената.

За усъвършенстване на една сграда са необходими ресурси, ЧП и кристали .
Кристалите за усъвършенстване на сградите автоматично се вземат от всички чанти на героите във владението + от командите "Съкровищница" и „Алхимия“ на Съкровищницата, ако в дадено владение има тази сграда.


2. Усъвършенстване на артефактите В команда „Алхимия“ се отразява олтарът.
Наоколо олтара има 5 слота за кристали от всеки тип и 3 слота за обикновени артефакти или свитъци.
В центъра на олтара се намира слот за артефакта, който искате да усъвършенствате.
Когато преместите не подобрен артефакт в слота, ще видите, какви ще бъдат характеристиките му след усъвършенстването.
За усъвършенстване на който и да е артефакт трябва да принесете в жертва уникален за всеки артефакт комплект кристали, 2 които и да е несъвършени артефакти от същото ниво, и един свитък. За усъвършенстване на артефакта трябва да изберете „Усъвършенствай артефакт“.

Съвършен артефакт струва по-скъпо от обикновения.

Има 5 вида кристали:#

Червен Зелен Син Жълт Виолетов


Кристалите се появяват в чантите на герои чудовища в агресивни руини.
В агресивна руина от 5 ниво в чантата на героя чудовище се генерират 2 – 3 кристала, от 6 ниво – 3 – 4 кристала.

Как да се сдобиете с кристали
Кристалите могат да бъдат получени от героя на играча (да грабят кристали могат само играчи, изучили науката „Алхимия“) или от героя чудовище чрез мисия „Грабеж“.
Кристалите на победените се грабят от победителите както при атака, така и при защита.
Участниците на боя без герои или със слисани герои не участват в грабежа на кристали.

Грабят се чанти на героите, съкровищница и олтар без определена последователност. Заграбен кристал се озовава в чантата на героя. Ако в чантата няма място за всички кристали, грабят се случайни кристали. Ако свободно място изобщо няма, кристалите не могат да бъдат заграбени, и играчът получава уведомление за това, изписано с червен цвят в бойния отчет, като при артефакти, за които няма място.

Грабеж на кристали на други играчи:

По време на една мисия един герой граби 1 случаен кристал от наличните при играча: в чантата на героя в гарнизона + в Съкровищницата + в команда „Алхимия“.
Кристали от чантата на героя, който се намира в убежището, не се грабят.
Кристалът на помагачи може да бъде заграбен.

Ако играчът има повече от един кристал във владението си и в съвместна мисия участват няколко играчи, всеки от тях ще заграби 1 случаен кристал. Ако има само един кристал, ще го получи случаен играч.

Грабеж на кристали на чудовища:

Чудовищата могат да бъдат ограбени от всички кристали, ако в чантата на героя на играча има достатъчно място.

Когато героят чудовище напуска своята руина, той оставя един кристал, всеки път случаен, в руината. Оставеният кристал се вижда в тултипа на Централната сграда. Оставеният кристал се граби винаги при унищожаване на руината, ако в чантата на грабителя има място за него. Ако се падат един магически предмет и един кристал, и за двата предмета няма място в чантата, първо се граби магическия предмет.

След като се върне в руината, героят чудовище слага оставения кристал в чантата си.
Победените чудовища загубват всички кристали, победителите разпределят кристалите равномерно.

Кристалът се граби независимо от откриването на друг магически предмет в руината. Например, в една и съща руина могат да се открият и артефакт, и кристал.

Съхраняване на кристали

Един кристал заема един слот в чантата на героя и в съкровищницата. Върху олтара могат да бъдат разположени няколко кристали от един вид.

Продажба на кристали

Вие можете да продадете кристали в кредит на търговеца срещу 100 ЧП.
Кристалите не се продават 2 часа преди атака.

3. Конвертиране на артефакти За да се конвертира артефакт в древен поставете го на алхимичен олтар в централния слот "Артефакт за подобряване", и натиснете бутона "Направи древен." Цената на конвертиране е 50% от стойността на артефакта който се получи. Освен това, всички допълнителни ефекти от кристали, руни и рунически думи на артефакт се запазяват. Наличието или липсата на обекти в други слотове няма да влияе на резултата от конвертирането. Стойносста на конвертирането ще бъде посочена при артефакта, който искате да конвертирате.

Второ ниво#

Второто ниво на науката «Алхимия» позволява:

1. Да грабите руни в Стоунхенджи
2. Да правите ритуали с руни

1. Руни.#

Руната е магически камък, който дава на играча пасивен бонус, когато е нанесен върху артефакт.

Съществуват 9 вида на магически руни:#


Фео


+25% опит на героя
в битка срещу раса Чудовища

Ур


+10% опит на героя в битка

Торн


+5 защита в битка срещу раса Чудовища

Ио


+3 защита на всички войски

Рад


+5% здраве на всички войски

Тир


-5% атака, действува върху противник
срещу раса Чудовища

Гифу


+3% атака на всички войски

Йар


-2% продължителност на мисията на отряда на героя

Хегль


-3% атака, действува върху противник


Руните в таблицата са показани по реда на увеличаването на тяхното ниво от Фео до Хегль. Например трите руни Фео могат да се конвертират в една руна на следното ниво, тоест в руната Ур.

Руните се появяват в древните владения на чудовища - Стоунхенджи. Само Сюзерени могат да ги намерят с помощта на проучвателите. В момента на появяването на нов Стоунхендж една от 9 възможни руни се генерира в чантата на неговия герой-чудовище по случаен начин. Колкото по-високо е нивото на руна, толкова по-рядко тя се появява в Стоунхендж и толкова по-силен е неговият гарнизон. При успешна атака срещу Стоунхендж инициаторът на мисията взема руната, ако вече е изучил науката Алхимия от второто ниво и в чантата на героя му има дори един свободен слот.

За разлика от магически кристали, руните не могат да се грабят от други играчи. При нужда можете да продадете руни на Търговецът на артефакти.

2. Рунични ритуали.#


В таба Рунмайстор в Съкровищницата (и прозореца на героя) могат да се правят различни магически ритуали с руни.

Наносяването на рунични знакове

С помощта на Рунмайстора можете да нанесете една или няколко руни на артефакт за да активирате техния бонус. Използваните руни изчезват, а техните бонуси се добавят към свойствата на артефакта. За да правите ритуал, трябва да поместите «чист» (без рунични знакове) артефакт и руни в слотове на тъба на Рунмайстора и да натиснете бутона «Прави ритуал». Можете да нанесете под 5 руни (еднакви или различни) на един артефакт.

Възстановяване на руни

С помощта на Рунмайстора можете да извадите от артефакта руните, които са били нанесени преди и да ги ползвате за втори път. За да правите това, трябва да поместите артефакта с рунични знакове в слота на Рунмайстора и да натиснете бутона «Извади руни». При извършването на ритуала в слотовете не може да се намира никой друг обект. След ритуала играчът получава руни, които съответствуват на рунични знаковете на артефакта, и сам артефакт. За извършването на ритуала има нужда от ЧП.

Конвертиране на руни

При нужда в тъба на Рунмайстора можете да конвертирате 3 еднакви руни в 1 руна с една степен по-високо ниво. Тази операция е необратима.

Рунична дума

При специално комбиниране на руни се появяват рунични думи, които дават на артефакти допълнителни бонуси в играта. Руничната дума се събира с помощта на 2-5 руни, ако в ритуала на наносването на рунични знакове бяха използвани руни, които са в състава на рецептата на рунична дума. Ако освен тези руни, в ритуала е използвана дори една руна, която няма в рецептата на думата, тази дума не се активира на артефакта. Всяка рунична дума е предназначена за определен вид на артефакт (меч, броня и т.н.) и не се активира на артефакта от друг вид. Бонусът за всяка руна е показан в цвят тюркоаз, бонусът на руничната дума е показан в жълт цвят. Значението на бонуса се генерира в границите на определен диапазон непосредствено по време на активирането на думата и затова може да варира. При извличането на руни ефектът от руничната дума на артефакта изчезва.

Трето ниво#


Майстор на размяна
1 ниво

От 1 артефакт от 1 ниво създава произволен артефакт от първото ниво

Майстор на размяна
2 ниво

От 1 артефакт от 2 ниво създава произволен артефакт от второто ниво

Майстор на размяна
3 ниво

От 1 артефакт от 3 ниво създава произволен артефакт от третото ниво

Майстор на размяна
4 ниво

От 1 артефакт от 4 ниво създава произволен артефакт от четвъртото ниво

Майстор на размяна
5 ниво

От 1 артефакт от 4 ниво създава произволен артефакт от петото ниво (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").

Количество в качеството 1 ниво

От 2 артефакта от 1 ниво, създава 1 случаен артефакт от второто ниво

Количество в качеството 2 ниво

От 2 артефакта от 2 ниво, създава 1 случаен артефакт от третото ниво

Количество в качеството 3 ниво

От 2 артефакта от 3 ниво, създава 1 случаен артефакт от четвъртото ниво

Количество в качеството 4 ниво

От 2 артефакта от 4 ниво, създава 1 случаен артефакт от петото ниво (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").

Правилен избор
1 ниво

От 1 артефакт от 1 ниво създава артефакт от ниво 1 по ваш избор

Правилен избор
2 ниво

От 1 артефакт от 2 ниво създава артефакт от ниво 2 по ваш избор

Правилен избор
3 ниво

От 1 артефакт от 3 ниво създава артефакт от ниво 3 по ваш избор

Правилен избор
4 ниво

От 1 артефакт от 4 ниво създава артефакт от ниво 4 по ваш избор

Правилен избор
5 ниво

От 1 артефакт от 5 ниво създава артефакт от ниво 5 по ваш избор (с изключение на артефакти от комплектите "Кралски доспехи" или "Висок елф").

Извличане на руни
1 ниво

Позволява ви да извлечете 1 руна от артефакт без да харчите ЧП

Извличане на руни
2 ниво

Позволява ви да извлечете 2 руни от артефакт без да харчите ЧП

Извличане на руни
3 ниво

Позволява ви да извлечете 3 руни от артефакт без да харчите ЧП

Извличане на руни
4 ниво

Позволява ви да извлечете 4 руни от артефакт без да харчите ЧП

Извличане на руни
5 ниво

Позволява ви да извлечете 5 руни от артефакт без да харчите ЧП

Сливане на кристали
5 ниво

Създава 1 лилав кристал от 1 червен, 1 жълт, 1 зелен, 1 син кристал и ЧП