Външно владение, където Централната сграда добива специалния ресурс - Черните перли.
Скоростта на добива е 200 ЧП в час.

Граалът се генерира в произволното място на картата и видимо за всички играчи, без проучване на местността. Той се променя местоположението си на произволен ред, един път дневно, в 20:00 часа сървърно време. Подобно на други външни владения Граалът има ограничен живот, информация за който можете да видите вътре в Централната сграда или върху самата сграда.


В Граала няма нито порта, нито тунел, затова владението може да бъде нападнато всеки един момент.

Във владението има 4 парцела, където могат да се построят Защитни и други сгради. Могат да се строят също и селища, както и в града. Обаче при преместване на Граалът постройки в него и селищата му ще се разрушат, а застанали в подмогата мисии се връщат до своите владения. При преместването Граалът става неутрален, войската в гарнизона започват мисията «Бягство» в най-близкия град на играча.