Един свой съюзник може да бъде назначен за Заместник.
За това е необходимо да го изберете в сграда Дипломатически корпус в команда Заместник.

На Заместника можете да дадете или да не дадете достъп до пощата.

Заместникът ще:
 • вижда всички Ваши владения, ще влиза в тях, ще вижда всичко, което вижда владетелят, освен пощата, ако владетелят не е предоставил достъп допълнително,
 • вижда всички съобщения, които са предназначени за владетеля, ако владетелят е поставил отметка "Показвай съобщенията", когато е назначил Заместника;
 • може да управлява пазара.

Онлайнът на Заместника не се смята за онлайн на владетеля.
Влизането на Заместника предотвратява въстание, но не предотвратява премахване на акаунта заради продължителна неактивност на владетеля.


Заместникът може да извършва всякакви действия като владетелят, освен:
 • да премахва сгради,
 • да използва науката «Преместване на столицата»,
 • да трие съобщения,
 • той не може да командва, не може да управлява командните менюта в Дипломатическия корпус – нито чрез клана, нито чрез съюзите,
 • да отзовава която и да е мисия, включително помагачите, намиращи се във владението на замествания играч,
 • да изпрати мисия Проучване на местността,
 • да купува артефакти и свитъци,
 • да изтрива герой.

Заместникът не разполага с възможност да гледа чуждо кралство. Затова не може да инициира мисии.