Мисия Наблюдение позволява да се наблюдава движението на чуждите отреди (да се направи моментна снимка на прозореца на мисиите на дадено владение). Инициирането на мисия се извършва от менюто на Картата на кралството, като се кликне върху някое чуждо владение.

За да може да се изпрати мисия, е необходимо:

  • да има пророци (тренират в сграда Кула на пророците)
  • да има достатъчен радиус на действие за пророците съгласно науката
  • да има отворена порта или тунел във Вашето владение

Прозорец на изпращане. Вие сами избирате броя на изпращаните Пророци. В падащото меню за избор на владение, от което се извършва изпращането, можете да изберете което и да е свое владение.

«Наблюдението» не е мисия в пълния смисъл на думата, не се отразява в списъка на мисиите и за него не важи ограничението за броя на мисиите. Действието протича мигновено.

При наблюдението се провежда бой между пророците на играча и огледалата на противника. Ако вашите пророци са повече от огледалата на противника, Вие получавате възможност да прегледате копието на прозореца на мисиите на играча, където фигурират мисиите, засягащи само наблюдаваното в момента владение.
По-нататък - всяко огледало с 30% вероятност убива 1 пророк. Всеки пророк с 1% вероятност убива 1 огледало.

Докладът от наблюдението може да се запази в съобщенията.