Калкулаторът на боя може да се отвори:

1. с бутона над гарнизона на собствения град;
2. с бутона над гарнизона от прозореца на шпионажа или шпионския отчет:

3. от прозореца на мисиите, като кликнете върху атакуващата мисия:

За да получите възможност да изчислите резултатите от боя, можете да си купите 100, 1000 или 5000 калкулации на боевете. Колкото повече калкулации наведнъж си купувате, толкова по-малко струва всяка една от тях.


1. При извикване на Калкулатор от свое владение, играчът по подразбиране е в ролята на отбраняващ се и в Калкулатора се вписват:

 • войските от текущото му владение
 • съюзниците, които се намират във владението
 • Защитните съоръжения
 • % Отстъпленията на всички играчи.


2.При извикване на Калкулатора по време на шпиониране на чуждо владение при достатъчно ниво на шпионаж в него автоматично влизат в ролята на защитник :
 • Сумата гарнизон + убежище,
 • % Отстъплението на всички играчи,
 • съюзниците,
 • Защитните съоръжения в шпионираното владение.

Шпиониращият или запознаващият се с доклада играч влиза в ролята на атакуващ.
За него се вписват:
 • своят гарнизон + убежището във владението, откъдето играчът шпионира.

Играчът може да променя каквито иска данни. Ако той избере от падащото меню друго свое владение, тогава неговите войски ще се променят в присъстващи в това владение.


3.При извикване на Калкулатора от прозореца на мисиите, се изписват войските на атакуващия и неговите съюзници, и войските на защитаващия се играч:
 • гарнизон + убежище,
 • Защитните съоръжения,
 • намиращите се във владението или пристигащи към момента на боя в атакуваното владение съюзнически войски на защитника,
 • % Отстъпленията на всички играчи.

Цветът на играча и на неговите съюзници е зелен, а на противника и на неговите съюзници - червен.


Допълнително се изчисляват:
 • загубите на всички играчи в юнити;
 • Сумарната стойност на загубите (в злато по среднопазарен курс) на всеки играч на атакуващия и всеки играч на бранителя;
 • колко и какви видове ресурси заграбва атакуващият (ако е победил);
 • колко струват заграбените ресурси в златен еквивалент;
 • печалбата в злато за атакуващия (заграбено – (минус) загуби). Ако резултатът е положителен, значението е със знак «+», ако е отрицателен, то е със знак «-».
 • Колко още войски биха могли да възкресят лечителите, ако имаха кого да възкресяват и ако нямаше да бъдат използвани препятстващи за възкресяване ефекти от заклинания или артефакти (например, Амулет на некроманта от 4 ниво).

Боят се изчислява като средно изражение въз основа на 30 симулации и реалният резултат от него може да е различен.

Изчислението на боя може да бъде запазено и изпратено на друг играч.