Мисия Помагачи. Позволява да се прехвърлят войски в град на съюзника или на член на клана.
Инициирането на мисията се извършва от менюто „карта на кралството”, като се кликне върху съюзническото или клановото владение.


Скорост на мисията. Скоростта на мисията Помагачи е двойно по-голяма отколкото на атакуващите в мисията.

Възнаграждение. Войските си вземат злато за през цялото време на мисията, затова, докато се намират в чуждо владение, не променят потреблението на злато в него.
Колкото по-малка скорост на предвижване изберете, толкова по-евтина ще бъде мисията.
При изпращането на мисията Вие избирате също така за колко време да оставите при играча войските от Помагачи. Колкото по-голям е периодът, за който искате да оставите войските, толкова повече злато ще ви трябва, за да изпратите мисията.

Отзоваване. Инициаторът на мисията или този, към когото идва Мисия "Помагачи", могат да я отзоват във всеки един момент (дори минута преди пристигането й), и докато войските са на път, и докато стоят в слотовете на помагачите. Ако портата/тунелът във владението, в което стоят помагачи, е затворен/а, вие не можете да отзовете мисията.

Почивка. След прехвърлянето им в пункта, за който са изпратени, войските не почиват.


ВЪПРОС:
Ситуация, при която има трима играчи А, Б и В. Играч Б сключва съюз с играчи А и В. Играч А напада ВВ на играч В с цел превземане. Играч Б изпраща помагачи на играч В, но времето не му стига и помагачите пристигат, когато ВВ вече принадлежи на играч А. Тъй като Б е в съюз и с А, и с В, ще преминат ли помагачите на играч Б към новия владетел на ВВ?
ОТГОВОР:
Да.