Заселниците се изпращат до празните полета в кралството с мисия Основаване на град , за да основат нов град.


За да се изпрати мисията, трябва:

  • да има персонаж Заселник, подготвен в сграда Колонизационен център
  • да е достатъчно нивото на науката Колонизация
  • да са отворени портите на града на изпращане

От скоростта на изпращане на мисията Колонизация зависи количеството стартови ресурси, които ще бъдат бонус при основаването на града. Колкото по-малка е скоростта, толкова повече са стартовите ресурси.

Ако полето, до което се изпраща заселник, не е подходящо за основаване на град или там се намира някой обект, който не сте проучили (Външно владение или руина), Колонизаторът ще се върне с провалена мисия. Можете да го изпратите повторно на друго поле. Точно затова преди заселване се препоръчва да се проучи полето в кралството.
При избор на терен за заселване имайте предвид бонусите според терена.


Новият град може да бъде наименуван при първото влизане в него или в Централната сграда.