Заклинанието с продължително действие, отправено от нечий герой, се отбелязва върху носителя с пиктограмата на отправеното заклинание, аналогично със заклинанието в книгата на заклинанията.
  • Заклинанието, отправено към дадено владение, се отбелязва във владението отляво във вертикална колонка от пиктограми симетрично на реда на построяването.
  • Заклинанията, отправени към герой - в прозореца с куклата на героя, отляво, в една колонка до куклата на героя.
  • Заклинанията, отправени към играч - в хоризонтален ред над гарнизона в долната част на екрана във всички владения
  • Заклинанията, независимо към кого са отправени, но които действат в боя (влияят на боя) - в логото на боя като отделен ред под войските на съответния играч.

Моменталните заклинания от книгата на заклинанията не създават пиктограми на отправени заклинания.
При шпионаж пиктограмите на заклинанията върху владението носител се показват на 1-во ниво на достъп.
Върху героя носител се показват при получаване на достъп до куклата на героя чрез шпионаж или от пророците.

Ако отправеното към даден герой заклинание действа върху дадено владение, тогава докато героят е на мисия, то няма да действа.