Случайните събития. Рядко пъти на всеки играч в 19:00 може да му се случи нещо: добро или лошо. За него той получава съобщение в игровата си поща. Съобщение се получава, и когато събитието приключва или продължава. Събитието може да завърши или да продължи на другия ден по същото време. Вероятността от лошо събитие е много по-малко от вероятността от добро. Вероятността събитието да продължи и през следващото денонощие е 25%.

Позитивни събития:#


Съботник - Ускорява се добиването (ефектът може да се види вътре в добивните сгради, като с мишката се посочи цифрата на добиването)

Мобилизация - Ускорява се тренировката на войските (ефектът може да се види вътре във военните сгради, като с мишката се посочи цифрата на скоростта на трениране на войските)

Пророчица е дала карти - Ускорява се дейността на проучвателите, търговците (ефектът може да се види в прозореца за изпращане на проучвателите и търговците, като с мишката се посочи цифрата на скоростта на предвижване)


Негативни събития:#


Почивен ден - добиването спира (ефектът може да се види вътре в добивните сгради, като с мишката се посочи цифрата на добиването)
Ако срещу ЧП играчът е купил ускоряване на добива на ресурс от даден тип, по време на действие на Древната магия, свързана с дадения тип ресурс, Негативното случайно събитие не се пада.

Ден на траур - Спира тренирането на войските. Ако при даден играч действа награда за куест „Ускоряване на тренирането на войските” Негативното събитие „Ден на траур” не се пада.

Нашествие на Чудовища - 20-30 атаки на Чудовища за едно денонощие. Атаките могат бъдат насочени срещу който и да е град или владение на играча. Не всички Чудовища от руините тръгват в атака, а само малка част от тях.

Страшна буря - спиране на проучвателите. Ако даден играч срещу ЧП е купил „Ускоряване на проучванията”, по време на действие на Древната магия Негативното случайно събитие „Страшна буря” не се пада.Защита срещу негативни събития#

По едноименен куест може да се получи награда, която спира негативните събития за определен период.
Забележка1: Събитието „Нашествие на Чудовища” също спира. Но както и преди могат да ви нападнат Руините, които се намират във Вашето кралство, не повече от 1 път на денонощие всяка. Защото тези атаки не са свързани със събитието „Нашествие”.
Забележка2: Ако Чудовищата вече Ви атакуват, тази защита няма да го отмени.

Защита от нападението на Чудовищата#

По едноименен куест може да се получи награда, защитаваща от нови нападения на Чудовищата.
Забележка: Ако Чудовищата вече Ви атакуват, тази защита няма да го отмени.
Но няма да атакуват нови Чудовища, дори онези, които живеят във Вашето кралство.