Ако лимитът за покана на участници в клана е изчерпан, не можете да поканите нов участник. Също така не можете да изпратите повече покани, отколкото предвижда лимитът (дори ако някои от първите ви предложения не са били приети). Затова преди да приемете някой играч в клана, трябва да влезете в контакт с него, да го попитате за приоритетите му, количеството време, което той ще може да прекарва в играта и т.н. Съответно да изпратите покана, когато сте сигурни, че той ще се съгласи.За да излезете от клана.
Влезте в Дипломатически корпус, в командното меню Кланове, в реда с името на клана натиснете бутон "Излизане от клана".
Няма да излезете от клана веднага, а след един ден, след като се задейства броячът на обратния таймер. Излизането не може да се отмени.
Старейшината на клана има достъп за построяването на сградите Склад на клана и Резерват на клана.

Старейшини на клан, внимавайте да не сбъркате иконите, вие имате още една икона - "Разформировай клана".


Изключване на играч от клана.
Старейшината може да извади някой играч от клана. За целта в Дипломатическия корпус в командното меню Кланове трябва да се натисне името на съответния играч и в появилия се прозорец да се натисне командата „Изключи играча от клана”. Играчът няма да излезе от клана веднага, а след един ден, след като се задейства броячът на обратния таймер.

Разформироване на клана.
Старейшината на клана може да разформирова клана. Разформироването на регистриран клан се извършва след 24 часа, след като се задейства броячът на обратния таймер. През това време разформироването може да се отмени.