Съдържание:
  • Съвместна атака на няколко играчи
  • Съвместна атака само на свои отреди от различни владения
  • Помагачи

Към съвместна атака (СА) могат да се включат 1 съюзник или 1 член на клан, при което и Вие, и той можете да включвате войски от всякакъв брой свои владения.
Вие можете да поканите или всички членове на своя клан, или всички съюзници, но в атаката може да се включи само един човек.
При покана за участие в съвместна атака външното владение НЕ става видимо за поканените.
За разширяване на владението има отделен интерфейс (бутон в меню „владение” - "Съобщи за владението").

Как се извършва СА:
Вие с някой член от клана (съюзник) определяте, кой ще бъде инициатор на мисията. Обикновено това е играч, който се намира най-далеч от целта, за да може някой член на клана (съюзник) да успее да се включи. Ако са на еднакво разстояние, инициаторът се движи бавно, а включилият се - бързо

а) Инициаторът на мисията отваря прозореца за изпращане на мисията "Атака", избира войски, тип на мисията, обичайната скорост.
Освен това разкрива параметъра "Покани в мисията" "Съкклановци" (или "Съюзници").

б) след това членът на клана (или съюзникът) също отваря прозореца за изпращане на мисия и избира "Включване в мисията" и името на инициатора от списъка. Ако в списъка има няколко мисии, най-отгоре ще се намира по-рано изпратената, а най-долу – по-късно изпратената.
По аналогичен като на картинка (б) начин се включват мисиите от другите Ви владения.

Всички войски, участващи в СА, ще стигнат до целта по едно и също време, за да участват в боя. Времето за връщане на всяка мисия ще бъде различно, в зависимост от скоростта й и от разстоянието до собственото й владение.

Как да предприемем СА само от свои отреди:
За да предприемете атака срещу някое владение от няколко свои владения, не е задължително да каните съюзници или членове на клана. Винаги можете да включите към своите отреди войски от друго владение, ако те се вместват във времето.
Затова:
а) изпращате първата мисия по обичайния начин.
б) в следващите мисии избирате "Включи" и своето"Име”.

Помагачи:
В съвместната защита могат да участват 3 играчи включително притежателя на владението. За да изпратят помагачи, съюзниците или членовете на клана избират върху картата владението играча, на когото изпращат помагачи, и инициират мисията "Помагачи".
Така те могат да изпратят войски от всякакъв брой свои владения.
По време всяка мисия стига до целта според разстоянието до владението цел.
За всеки отряд може да се зададе отделно време, през което войските да останат в града.

Звания:
Достъпността на атакуваната цел по звание се проверява отделно за инициатора, отделно за включилия се, затова при планиране на атаката избирайте съюзници със съответните Звания.

Подялба на ресурсите:
Ресурсите и ЧП се делят точно наполовина. Ако някой не разполага с достатъчно Капацитет от носачи за своята половина от ресурси, те изгарят.
Ако ЧП са 5 броя, 3 ще вземе инициаторът на атаката, 2 – включилият се.


Отзоваване на мисии:
Правило: Ако инициаторът на съвместната атака отзовава ВСИЧКИТЕ СИ отреди от дадена съвместна мисия, тогава автоматично се отзовават и всички включили се отреди. Но ако в съвместната мисия има макар и един отряд на инициатора, тя продължава да действа.

ПРИМЕР:
Някой Елф е създал съвместна мисия, някой Рицар се е включил.
Елфът е отзовал своята мисия - Рицарската мисия автоматично тръгва обратно (отменя се).

ПРИМЕР:
Някой Елф е създал съвместна мисия, някой Рицар се е включил.
Елфът включва още един свой отряд към съвместната мисия.
Елфът е отзовал първия си отряд, но понеже вторият му отряд все още е в мисията, походът продължава.

ПРИМЕР:
Някой играч е изпратил мисия от далечен град.
Включил е към нея свои от по-близък град.
Отменил е атаката от далечния град, но тази от близкия остава.