Като излезете от града с бутона “Връщане в кралството”, ще се озовете в кралството. В долната част на прозореца виждате картата на Империята. В заглавието на прозореца виждате името и координатите на Вашия град. Той се счита за текущо избран град и в кралството всички действия се извършват спрямо него. Тоест “ОТ него”.

Координатите на всяко кралство в империята се задават чрез две числа, например, 36-11. Третото число в координатите е за съответното поле в кралството. За да отидете в някое кралство, използвайте навигационната система и съответните координати. На картата на Империята Кралството с Вашите текущи владения е оградено в червен квадрат. Кралствата с всички останали Ваши владения са отбелязани с жълти квадратчета.


Полетата вътре в кралството, където са разположени градовете и другите владения, също имат номер и за да го видите, трябва да натиснете бутона горе вдясно “Включи/изключи мрежата”.


Бонуси според терена
Всяко поле в кралството има свой терен. Всеки терен има определени бонуси или дисбонуси.:


Можете да ги видите, като кликнете върху съответното поле на картата на кралството и изберете бутона “Информация за терена“: