Преобразуване на клан в Демократически става достъпно за старейшината на клана в настройките на неговите права чрез бутон «Преобразувай клана», след като кланът набави 15 участници.


Бонуси за участниците на демократическия клан:

  • Увеличение на скоростта на изучаване на наука +250/час
  • Капацитет на склада на клана и на клановия резерват + 25%
  • Прираст на населението във всяко жилище +3/час

Нов участник на клана получава бонус към скоростта на изучаването 2 часа след влизане в клана.
Когато кланът става Демократически, следните въпроси могат да се подлагат на гласуване:
- Преизбиране на Старейшината на клана
- Импийчмънт за Старейшината на клана
- Приемане на играча в клана
- Изключване на играча от клана
- Разформироване на клана
- Произволно анкетиране

Един играч може да подложи на гласуване не повече от един въпрос във всяка от достъпни за него групи. До завършването на гласуване по този въпрос, той не може да подложи на гласуване следващия въпрос.

Автоматично иницииране на анкетиране по повод Преизбиране на Старейшината на клана става веднъж на 90 дни.
Първо преизбиране се провежда след 90 дни от момента на преобразуване на клана.
По-нататъшните преизбирания се провеждат 90 дни след завършването на предишните избори.

Преизбирането не може да се спре, например, ако Старейшината е напуснал клана или е предал някому своите права, броячът все едно продължава да работи.
Дата за провеждане на изборите не зависи от това, кой в момента е старейшината на клана: играчът, който беше избран или играчът, на когото избраният старейшина е предал своите права.
Гласуването протича 3 дни или се завършва по-рано, ако мнозинството от играчите в клана гласуваха за един и същ кандидат. След завършването си гласуването изчезва.
За избран се смята кандидатът, който е спечелил най-много гласове.
Ако два или повече кандидати са спечелили същото количество гласове, провежда се 2 тур на гласуване. За 2 тур също се дават три денонощия или той се завършва по-рано, ако мнозинството на играчите в клана гласуваха за един и същ кандидат.
Ако и във 2 тур и двата кандидата печелят същото количество гласове, за Старейшината на клана се избира играчът с най-високия общ рейтинг.
Предишният Старейшина на клана загубва всичките си права.
Победителят става новия Старейшина на клана с всички права.

Особените права («Ковчежник», «Военен министър») на други членове на клана остават у тях докато новият Старейшина не ги промени.
Ако никой не е гласувал, гласуването не променя нищо и предишният Старейшина остава на своя пост.

Преизбиране на Старейшината на клана може да инициира всеки член на клана.
Импийчмънт не може да бъде обявен Х дни преди гласуването, където Х е продължителност на гласуването.
Гласуването протича три денонощия от момента на получаването на въпроса от играчите или се завършва по-рано, ако мнозинството от играчите в клана са гласували. Старейшината на клана също може да гласува.

В Демократически клан всеки член на клана може да инициира покана на нов играч в клана.
Всеки член на клана може да изпрати не повече от една покана едновременно.
След като поканеният се съгласи да влезе в клана,тоест приеме покана в Дипломатически корпус, у него се появява таймер на гласуване за приемане в клана.
Играчът не може да се откаже от своето съгласие преди да изтече времето, което отчита броячът и да приеме покана от друг клан.
Гласуването протича три денонощия от момента на получаването на въпроса от играчите или се завършва по-рано, ако мнозинството от играчите в клана са гласували.

Всеки член на клана може да инициира изключване на играча от клана.

Изключване на Старейшината на клана не може да се инициира.

Гласуването протича три денонощия от момента на получаването на въпроса от играчите или се завършва по-рано, ако мнозинството от играчите в клана са гласували. Изключваният играч също може да гласува.
Ако играчът остава в клана, бутонът на иницииране на изключване на играча се появява отново.
Ако играчът получи правото да стане Старейшина на клана след като е започнало гласуване по повод неговото изключване от клана, играчът се изключва от клана, а правото на Старейшина на клана минава към най-близкия по рейтинг играч.

Разформироване на клана в демократическите кланове както и преди може да инициира само Старейшина на клана.
Гласуването протича три денонощия от момента на получаването на въпроса от играчите или се завършва по-рано, ако мнозинството от играчите в клана са гласували.
Ако кланът продължава да съществува, бутонът на иницииране се появява отново.
Произволно анкетиране в демократически клан може да инициира само Старейшина на клана.