Колиба на дърваря може да се построи в града или селищата.


Ниво
Добив
в час
Икономически
сървър
Добив
в час
При Елфите
Добив
в час
Икономически
сървър
при Елфите
Добив
в час
При Тъмните елфи
Добив
в час
Икономичеки
сървър
при Тъмните елфи
Добив
в час
Кристали
1500 15 15 22 22 3030
2700 300 18 21 27 32 3642
3900 500 21 28 32 43 4256
42 000 800 20 24 36 36 55 4872
53 000 1 000 50 27 45 40 68 5490
63 500 1 100 100 30 55 45 84 60110
74 000 1 200 150 33 66 50 100 66 132

8

60 000

18 000

2 250

66

100

132

200

132

264


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък