Конюшнята/ Горичката на кентаврите/ Оборът на терозаврите/ Клетката на змейовете


Ниво
Лимит на поръчкатаВреме за подготовка
1 юнит, мин
Кристали
1 5000 5000 2500 0 0 1060
2 7000 7000 5000 0 0 1554
3 9000 10000 10000 2000 0 2048
4 12000 15000 15000 4000 0 3042
5 15000 25000 25000 8000 0 4536
6 18000 40000 32000 12000 0 7030
7 22000 60000 40000 18000 011024

8

220 000

600 000

400 000

360 000

0

180

18

Сградата служи за подготовка на юнити - Конници.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък