Бастионът на пегасите / Гнездото на грифоните/ Лeговището на драконите/ Фортът на харпиите


Ниво
Лимит на поръчкатаВреме за подготовка
1 юнит, мин
Кристали
1 5000 10000 10000 0 0 5120
2 10000 15000 15000 0 0 7110
3 15000 20000 20000 2500 010 100
4 20000 30000 30000 4000 0 1590
5 25000 40000 40000 7000 0 2080
6 30000 60000 60000 10000 035 60
7 40000 80000 80000 18000 07535

8

400 000

800 000

800 000

360 000

0

130

25

Сградата служи за подготовка на юнити - Летящи.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък