Можете да разширявате лимита на складовете си в зависимост от ресурсите, с които разполагате.
Колкото повече складове имате във владенията си и колкото е по-високо нивото им – толкова повече ресурси можете да складирате на територията на владенията си.


Ниво
Капацитет,
за ресурси
за расата на Рицарите
Капацитет,
за ресурси
Кристали
1 1000 2000 1000 100 0 5000 10000
2 2000 3000 3000 200 0 10000 20000
3 4000 5000 4000 300 0 15000 30000
4 8000 10000 10000 1000 0 25000 50000
5 16000 20000 20000 3000 0 35000 70000
6 32000 30000 30000 5000 25 50000 100000
7 64000 40000 40000 8000 50 75000 150000

8

640 000

400 000

400 000

160 000

100

100 000

200 000

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък