Тераформаторът отстранява препятствията в парцелите – езера, дървета, скали. След като сградата бъде тераформирана, тя се самоунищожава и върху разчистения парцел отново можете да строите сграда.
На тераформатора му трябва определено време, за да извърши тераформирането. Поставете курсора върху съответната сграда и ще се появи прозорче с надпис: "До края остават ЧЧ:ММ:СС". Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова по-бързо ще приключи нейното тераформиране.


Ниво
Време за тераформиране
1 0 5000 800 20 0 4 дни
2 0 2000 500 0 0 1 ден

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък