Жилищата осигуряват жилищните места, от тях зависи прирастът на свободното население.


Ниво
Жилищни места Прираст на
населението
1 10 000 2004
21 500 20 000 6 250 3006
33 125 40 000 12 500 4008
46 250 80 000 25 0002 500 50010
512 500 160 000 50 0005 000 60012
625 000320 000 100 000 10 000 5080014
750 000 640 000 200 000 20 000 1001 00016

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък