Ниво
1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 200 000

Във владението може да бъде изградена само 1 сграда от този тип.
В раздела Обменяй, ресурсите могат да се обменят незабавно, но с надценяване.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък