Сграда «Таверна» #


Строи се само в столицата вътре между градските стени.
За построяване на сградата е необходима науката «Управляване на героите»


Ниво
Необходим брой строителиКристалите
1 10000 20000 20000 3000 0 2000

2

3 000 000

1 000 000

500 000

200 000

200

4 000


В сградата има 2 гишета за наемане на герои с техните портрети, които могат да бъдат наети на работа. Новите герои от 1-во ниво са случайна класа. Двамата предлагани герои се сменят автоматично на всеки 24 часа.


Можете да поканите други герои през бутона "Покани други ".
Ако играчът натисне бутона за покана, списъкът на героите се обновява.
Ако играчът кани нов герой, с вероятност от 10% един из героите, достъпни за наемане, ще бъде от уволнените герои.

Информация за героя, неговите навици и артефакти може да се види, като се кликне върху портрета на героя.
Наемането на герой струва известно количество злато, което зависи от нивото на героя.
Ако натиснем «Наеми», наетият герой ще се озове в слота за герой в гарнизона или, ако в гарнизона вече има друг герой – в убежището.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък