Сграда «Тъмница»#

Строи се в градовете, вътре между градските стени, в рудник и езеро. Позволява да се пленяват вражески герои. Шансът за пленяване зависи от дела на загубите на атакуващия и от нивото на Тъмницата.
С нарастването на нивото на сградата нараства броят на героите, които могат да се държат в Тъмницата, и коефициентът на шанса да бъде пленен даден герой.

Ниво
Побира
пленени герои
Коефициент
на шанса за пленяване
Кристали
1 0 100000 50000 0 0 1 1
2 0 110000 60000 0 0 22
3 0 120000 70000 0 0 33
4 0 130000 80000 0 0 44
5 0 140000 90000 0 0 55
6 0 140000 90000 0 100 67
7 0 140000 90000 0 200 710

8

100 000

1 400 000

900 000

200 000

300

10

20


Шансът за пленяване на вражески герой се проверява всеки път след битка във владението, където се намира Тъмницата. Шансът е % от стойността в златен еквивалент по среднопазарен курс на изгубените войски на атакуващия след всички рундове (включително рунд Възкръсване и рунд Некромантия) от стойността на всичките му войски, участващи в дадения бой, умножен по коефициента, зависещ от нивото на Тъмницата.
Ако общият % е повече от 100%, героят влиза в Тъмницата с вероятност 100%.
Шансът да влязат в Тъмницата се проверява само за герои, спечелили бой при атака.
Шанс изгубил герой да влезе в Тъмницата = 100%.
Проверка се прави за всеки вражески герой поотделно.
Ако в Тъмницата няма място, героят не влиза в нея.
Ако в Тъмницата трябва да влязат няколко герои след един бой, но няма място за всичките, в нея влизат герои, избрани на случаен принцип.


Пленените герои престояват в Тъмницата докато не ги:
*пуснат,
* откупят
* или освободят.

Вариант 1:Пускане.#

Собственикът на Тъмницата може във всеки един момент да пусне героя дори при затворени порти. Тогава героят се връща в столицата на притежателя си с мисия «Бягство».


Вариант 2: Откуп#

В Тъмницата стойността на героя се вижда в зърно и желязо, срещу които притежателят на героя може да го откупи. Количеството ресурси зависи от нивото на героя.
Възможността героят да бъде откупен зависи само от притежателя му (негов заместник не може да го откупи).
Притежателят на героя вижда списъка на своите пленени герои в таба „Откуп на герой” в сграда «Дипломатически корпус», стойността на откупа на героя, името, класата и нивото на своя пленен герой, а също владението и потребителското име на завоевателя.
Стойността на откупа се отразява с 10% данък. Плененият герой влиза в лимита на героите на своя притежател (не му позволява да наеме нов герой взамяна на пленения). Притежателят не може да уволни героя си преди той да е бил освободен или откупен. След изплащането им ресурсите, с изключение на данъка, се прехвърлят във владението, където се намира героят. Тогава героят се връща с мисия „Бягство” в столицата на своя притежател.


Вариант 3: Освобождаване#

Притежателят на героя може да освободи всичките си герои от владението, където те лежат в Тъмница, ако успешно изпълни мисията «Освобождаване на герой».


Други варианти:#

Ако владението с Тъмницата бъде унищожено (рудникът се срути или играчът е премахнал своя град), тогава героят се връща при притежателя си в столицата.
Героите от повредена Тъмница се връщат в своите владения.
Когато срещу Тъмницата се отправя заклинанието "Освободител на героите", от нея се освобождават всички пленени герои.
Възможно е положение, при което даден играч е завзел Външно владение с Тъмница, където има негов пленен герой. В този случай играчът ще може да пусне героя си от сградата.


Ако някой герой-чудовище е заминал на мисия, връща се и открива, че тамошната руина вече НЕ е неговата, героят изчезва.
Както и войските в подобен случай.


Към списъка със сгради