Гилдия на контрашпионите


Ниво
Время за подготовка на
контрашпионин, мин
Брой
контрашпиони
1 10 000 0 10 000 0 0 90 20
2 15 000 0 17 500 0 0 75 30
3 20 000 0 25 000 2 500 0 60 40
4 25 000 0 75 000 7 500 0 45 50
5 30 000 0 175 000 15 000 0 30 60
6 75 000 0 250 000 30 000 125 25 80
7 150 000 0 400 000 45 000 250 20 100

Служи за създаване на контрашпиони. За целта влезте в сградата, изберете колкото контрашпиони искате да подготвите и натиснете бутона Поръчай. Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова повече контрашпиони чакат на опашка и толкова по-бързо се подготвят.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък