Огледална кула


Ниво
Брой
огледала
Време за подготовка
на огледало
1 0 0 4 000 0 0 8 2 часа
2 0 0 5 000 0 0 12 1 час 30 мин
3 1 500 0 7 500 0 0 16 1 час
4 3 000 0 15 000 2 500 0 20 30 мин
5 6 000 0 15 000 5 000 0 24 15 мин
6 15 000 0 75 000 7 500 50 30 10 мин
7 50 000 0125 000 10 000 125 40 5 мин

Огледалата пречат на съгледвачите на противника да извършват мисията Наблюдение.


Към списъка на сградите