This page (revision-6) was last changed on 26-Apr-2021 12:08 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:17 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 26-Apr-2021 12:08 443 bytes Administrator to previous
5 26-Apr-2021 12:17 432 bytes Administrator to previous | to last Attack_Respurses ==> Attack_Resourses
4 26-Apr-2021 12:17 432 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:17 418 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:17 263 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:17 226 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed 3 lines
Для грабежа стройте носильщиков, только они имеют Вместимость. \\
Для грабежа доступно 50% ресурсов из банка и рынка, не защищенных тайником.\\
Из доступных ресурсов Ваши носильщики могут унести все, на что хватит их вместимости.\\
За грабеж създавайте носачи, само те имат Капацитет. \\
За грабеж са достъпни 50% от ресурсите на банката и пазара, които не са защитени със скривалища.\\
От достъпните ресурси Вашите носачи могат да отнесат всичко, за което им стига Капацитетът.\\
At line 6 changed 2 lines
У защитника дополнительно сжигается 10% ресурсов от награбленного.
Если же атакующий состоит в клане, то эти 10% уходят в [Склад клана|Clan_warehouse].
Защитникът допълнително губи 10% ресурси от заграбеното.
Ако атакуващият е член на клан, тези 10% се трупат в [Склада на клана|Clan_warehouse].