Склад на клана и Резерват на клана .


Ниво
Капацитет,
за ресурси
колко време
след отварянето на тунела
ресурсите могат да се прехвърлят
Кристалите
1 0 0 30000 5000 0 100000 2 часа
2 0 0 40000 6000 0 200000 3 часа
3 0 0 50000 7000 0 400000 4 часа
4 50000 15000 60000 10000 0 800000 5 часа
5100000 30000 100000 15000 0 1500000 6 часа
6200000 50000 200000 30000 0 3000000 7 часа
7300000100000 400000 50000 0 6000000 8 часа

8

1 500 000

500 000

2 000 000

500 000

0

12 000 000

8 часа


Ниво
Капацитет,
за население
колко време
след отварянето на тунела
населението може да се прехвърли
Кристалите
1 0 0 30000 5000 0 5000 2 часа
2 0 0 40000 6000 0 10000 3 часа
3 0 0 50000 7000 0 15000 4 часа
4 0 0 60000 8000 0 20000 5 часа
5 0 0 70000 9000 0 30000 6 часа
6 0 0 80000 10000 0 40000 7 часа
7 0 0 90000 11000 0 50000 8 часа

8

100 000

250 000

900 000

11 000

0

100 000

8 часа

Старейшината на клана може да построи в Рудника Склад на клана и Резерват на клана.
Когато някой самостоятелен играч извърши грабеж, част от ресурсите и населението изгарят (ред “Изгорено” в бойния отчет). Но ако играчът е член на клан, тази част от населението и ресурсите влиза и се натрупва в сградите Склад на клана и Резерват на клана.


Когато се натрупат ресурси в склада и резервата, старейшината на клана може да ги разпредели между членовете на клана както намери за добре. Ресурсите и населението могат да преминават, само ако тунелът на Рудника е отворен. Ако тунелът е бил затворен и старейшината го е отворил, тунелът остава свободен за преминаване на ресурси/население само за времето, посочено в таблицата по-горе, зависещо от нивото на склада/резервата на клана.


Докато тунелът остава отворен, другите играчи могат да присвоят ресурси от склада и население от разервата.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък