Пещера на змиенозите


Ниво
Лимит на поръчкатаВреме за подготовка
1 юнит, мин
1 150 000 0 0 30 000 0 6 300
2 175 000 0 0 40 000 0 10 265
3 200 000 0 0 50 000 0 14 230
4 225 000 0 0 60 000 0 20 195
5 250 000 0 0 75 000 0 30 160
6 275 000 0 0 100 000 0 50 125
7 300 000 0 0 125 000 0 100 90

Сградата служи за подготовка на бойни юнити - Магьосници.

Към списъка на сградите