Можете да разширявате лимита на складовете си в зависимост от ресурсите, с които разполагате.
Колкото повече складове имате във владенията си и колкото е по-високо нивото им – толкова повече ресурси можете да складирате на територията на владенията си.


Ниво
Капацитет за,
ресурси
1 5 000 10 000 5 000 500 0 500 000
2 10 000 15 000 15 000 1 000 0 1 000 000
3 20 000 25 000 20 000 1 500 0 1 500 000
4 40 000 50 000 50 000 5 000 0 2 000 000
5 80 000 100 000 100 000 15 000 0 2 500 000
6 160 000 150 000 150 000 25 000 125 3 500 000
7 320 000 200 000 200 000 40 000 250 4 500 000

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък