В сградата Възкресителница ще можете да възкресявате част от своите войски след сражение, водено на територията на Клановия Замък. Възкресяването започва веднага след като играчът избере "Възкреси". Докато войските са във възкресителницата не им се плаща надница в злато.


Ниво
Възкресява,%
1 4 000 38
2 5 000 15 000 41
3 10 000 50 000 1 000 44
4 50 000 100 000 5 000 47
5 100 000 200 000 10 000 50
6 200 000 300 000 20 000 10056
7 300 000 400 000 40 000 20063

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък