В Златното находище се добива ресурсът злато от находището на злато в Рудника.

Ниво
Добив, в часИкономически
сървър
Добив в час
Кристали
1 0 500 400 0 075 150
2 0 600 450 10 0 100200
3 0 800 500 20 0 125250
4 0 1300 550 30 0 150300
5 0 1400 600 40 0 175350
6 0 1500 700 50 0 200400
7 0 1600 800 60 0 225 450

8

0

24 000

12 000

900

0

450

900

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък