Кулите биват обикновени и магически.
В града могат да се построят общо не повече от 2 кули.


Обикновената Кула може да напада самостоятелно. Докато войската Ви е малка, е по-добре да построите обикновена кула. Нападението на обикновената кула може да бъде парирано и дори сведено до пълното й унищожаване от магьосниците на врага, особено ако са много. Кулите атакуват на всеки рунд и ако гарнизонът удържи поне два рунда, те могат да се окажат добра защита.

Ниво
Щети от обикновена кулаКристалите
1 2 000 8 000 3 000 200 0 600 - 700
2 3 000 16 000 9 000 400 01 100 - 1 200
3 2 000 32 000 22 000 1 000 02 000 - 2 500
4 4 000 60 000 40 000 4 000 05 000 - 7 000
5 8 000 90 000 60 000 10 000 010 000 - 12 000
6 8 000 120 000 80 000 15 000 5015 000 - 18 000
7 8 000 150 000 100 000 20 00010020 000 - 25 000

8

80 000

1 500 000

1 000 000

400 000

200

50 000 - 60 000Магическите кули не нанасят щети, а добавят силата си към войските на защитата, затова са незаменими, ако имате голям гарнизон. Магическата кула взима силата си от гарнизона и добавя своята сила към нея. Така че ако нямате войски тя е излишна.

Ниво
Щети
от магическа кула
Кристалите
1 0 20000 10000 500 00,5*средняя атака гарнизона
2 5000 50000 30000 2000 00,7*средняя атака гарнизона
3 10000 75000 50000 7000 00,9*средняя атака гарнизона
4 15000 100000 70000 15000 01,1*средняя атака гарнизона
520 000 120 000 90 000 20 000 0 1,3*средняя атака гарнизона
650 000 150 000 110 000 25 000 100 1,5*средняя атака гарнизона
7100 000 180 000 130 000 30 000 200 1,8*средняя атака гарнизона

8

1 000 000

1 800 000

1 300 000

600 000

400

2,2*средняя атака гарнизона

Средната атакуваща сила се пресмята като (мин. сила на гарнизона + макс. сила на гарнизона)/2.

При определяне на средната атакуваща сила се взимат предвид променливите параметри (терен на района и др.)


Към списъка на сградите